GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

05 chính sách Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2018

 
Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016.
 
1. Chính thức tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng
 
 Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP vào ngày 15/6/2015.
 
Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho nhóm đối tượng nêu trên, bao gồm:
 
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
 
2. Mức lương mới cho cán bộ, công chức
 
Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan Thông tư này sẽ được tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng kể từ ngày 01/5/2016.
 
3. Mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 
- Đào tạo nghề: theo chi phí thực tế, mức tối đa theo Điều 4 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg (ngày 28/09/2015);
 
- Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học;
 
- Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: tối đa 530.000 đồng/người/khóa học;
 
- Tiền ăn trong thời gian đào tạo: 40.000 đồng/người/ngày;
 
- Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo:
 
+ Cư trú cách nơi đào tạo 15km trở lên: 200.000 đồng/người/khóa học;
 
+ Cư trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn cách nơi đào tạo từ 10 km trở lên: 300.000 đồng/người/khóa học;
 
4. Xác định quỹ tiền lương thực hiện công ty TNHHMTV 100% vốn Nhà nước
 
 Đối với quản lý chuyên trách: căn cứ vào số người quản lý và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu theo Điều 5 Nghị định này, trong đó:
 
+ Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận, quản lý được tính thêm tối đa 1% tiền lương; và
 
+  Không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.
 
5. Tăng thêm nhóm công việc phải nghiêm ngặt an toàn vệ sinh, lao động
 
- Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên;
 
- Các công việc làm việc có tiếp xúc bức xạ ion hóa;
 
- Các công việc có tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 30 GHz tới 300 GHz;
 
- Chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị, hóa chất, dung dịch dùng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn