trung tâm đào tạo kế toán hà nội

Tài liệu kế toán
Mẫu số 05 - VT biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá

Mẫu số 05 - VT biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá

Mẫu số 05 - VT biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá biên bản xác nhận tồn kho mẫu biên bản xử lý hàng thừa thiếu biên bản xử lý chênh lệch hàng tồn kho
Mẫu số phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ TT133

Mẫu số phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ TT133

Mẫu số phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ TT133 chứng từ sử dụng trong kế toán hàng tồn kho chứng từ liên quan đến kế toán kho phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thông tư 200
Mẫu số 03 - VT biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ hàng hoá TT133

Mẫu số 03 - VT biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ hàng hoá TT133

Mẫu số 03 - VT biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ hàng hoá TT133 mẫu biên bản kiểm nhận hàng hóa nhập kho phương thức kiểm nghiệm hàng hóa
Mẫu số 02 - VT mẫu phiếu xuất kho TT133

Mẫu số 02 - VT mẫu phiếu xuất kho TT133

Mẫu số 02 - VT mẫu phiếu xuất kho TT133 tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 mẫu phiếu xuất kho mới nhất excel 2018 2019
Mẫu số 11 - LĐTL bảng phân bổ tiền lương và tiền bhxh TT133

Mẫu số 11 - LĐTL bảng phân bổ tiền lương và tiền bhxh TT133

Mẫu số 11 - LĐTL bảng phân bổ tiền lương và tiền bhxh TT133 bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 bài tập về tiền lương và các khoản trích theo lương
Mẫu số 10 - LĐTL bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mẫu số 10 - LĐTL bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mẫu số 10 - LĐTL bảng kê trích nộp các khoản theo lương bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 133 bảng kê trích nộp kinh phí công đoàn bhxh
Mẫu số 09 - LĐTL biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Mẫu số 09 - LĐTL biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Mẫu số 09 - LĐTL biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133 mẫu số 08-lđtl - hợp đồng giao khoán
Mẫu số 08 - LĐTL mẫu hợp đồng giao khoán TT133

Mẫu số 08 - LĐTL mẫu hợp đồng giao khoán TT133

Mẫu số 08 - LĐTL mẫu hợp đồng giao khoán TT133 hợp đồng giao khoán công việc sản phẩm c08-hd mẫu thanh lý hợp đồng giao khoán hợp đồng giao khoán là gì
Mẫu số 07- LĐTL bảng thanh toán tiền thuê ngoài TT133

Mẫu số 07- LĐTL bảng thanh toán tiền thuê ngoài TT133

Mẫu số 07- LĐTL bảng thanh toán tiền thuê ngoài TT133 bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số c09-hd mẫu bảng chấm công nhân công thuê ngoài
Mẫu số 06- LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ TT133

Mẫu số 06- LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ TT133

Mẫu số 06- LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ TT133 mẫu thanh toán làm thêm giờ mới nhất mẫu thanh toán làm thêm giờ mới nhất
Mẫu số 05- LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu số 05- LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu số 05- LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu phiếu xác nhận dịch vụ mẫu biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành mẫu phiếu xác nhận công việc
Mẫu số 04-LĐTL giấy đi đường TT133

Mẫu số 04-LĐTL giấy đi đường TT133

Mẫu số 04-LĐTL giấy đi đường TT133 tải mẫu giấy đi đường theo thông tư 133 mẫu giấy đi đường cho cán bộ công chức mẫu số 04-lđtl (ban hành theo thông tư số 133/2016/tt-btc ngày 26/8/2016 của bộ tài chính)
Mẫu số 03-LĐTL bảng thanh toán tiền thưởng TT133

Mẫu số 03-LĐTL bảng thanh toán tiền thưởng TT133

Mẫu số 03-LĐTL bảng thanh toán tiền thưởng TT133 mẫu danh sách nhận tiền khen thưởng mẫu bảng lương thưởng tháng 13 mẫu bảng lương theo thông tư 133
MẪU SỐ F01 - DNN bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế TT133

MẪU SỐ F01 - DNN bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế TT133

MẪU SỐ F01 - DNN bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế TT133 bảng cân đối tài khoản là gì nguyên tắc lập bảng cân đối tài khoản
Mẫu số B09-DNSN Bản thuyết minh Báo cáo tài chính TT133

Mẫu số B09-DNSN Bản thuyết minh Báo cáo tài chính TT133

Mẫu số B09-DNSN Bản thuyết minh Báo cáo tài chính TT133 mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel mẫu thuyết minh báo cáo tài chính file excel
Mẫu số B02 - DNSN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TT133

Mẫu số B02 - DNSN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TT133

Mẫu số B02 - DNSN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TT133 tải mẫu b09 dnsn mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel
Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNSN TT133

Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNSN TT133

Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNSN TT133 hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 133
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu TT133

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu TT133

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu TT133 Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cách lập báo cáo vốn chủ sở hữu
Mẫu bảng đối chiếu tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Mẫu bảng đối chiếu tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Mẫu bảng đối chiếu tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư bai tap ke toan bat dong san dau tu co loi giai biểu mẫu báo cáo tăng giảm tài sản cố định
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNN TT133

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNN TT133

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNN TT133 mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel mẫu số b09-dnn theo thông tư 133
Mẫu số B03 - DNN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TT133

Mẫu số B03 - DNN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TT133

Mẫu số B03 - DNN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TT133 mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp tải mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ excel
Mẫu số B02 - DNN báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TT133

Mẫu số B02 - DNN báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TT133

Mẫu số B02 - DNN báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TT133 mẫu báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh excel cách lập báo cáo kết quả kinh doanh trên excel
Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNNKLT TT 133

Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNNKLT TT 133

Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNNKLT TT 133 mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) TT133

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) TT133

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel
Mẫu số 01a-dnn Biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính TT133

Mẫu số 01a-dnn Biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính TT133

Mẫu số 01a-dnn Biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mẫu bảng chấm công mới nhất của bộ tài chính


0982.686.028