GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn Bài tập định khoản trả tiền vay tiền ngân hàng chi tiết cho học viên cùng tham khảo. Nghiệp vụ tiền lương, thuế GTGT, hàng hoá, bán thanh lý sản phẩm.
 
Bài 1
 
Ct A bán cko Cty B một số sản phẩm, thanh toán sau 1 tháng..gồm
 
-Ti vi: 50 chiếc, giá vốn đoen vị 4 triệu, giá bán đơn vị cả thuế GTGT 10% là 4,73 triệu
 
-Cassette: 100 chiếc giá vốn đơn vị 1 triệu, giá bán cả đơn vị thuế GTGT 10% là 1,32
 
-Tủ lạnh: 80 chiếc, giá vốn đơn vị 3 triệu, giá bán đơn vị cả thuế GTGT 10% là 3,74 triệu
 
yêu cầu: định khoản và phản ánh các nghiệp vụ phát sinh
 
- Trình bày ndung phản ánh và phân loại định khoản theo quan hệ đối ứng tài khoản
 
- thu mua vật liệu chính của công ty k, chưa thanh toán. Số tiền phải trả ghi trên hoá đơn 61.380, trong đó thuế GTGT là 5.580. Hàng dã nhập kho theo tổng giá hạch toán 60.000
 
BÀI 2
 
1. mua hàng chưa trả tiền:
 
Hàng A: 500 cái , giá mua chưa thuế 2.000.000đ/cái, T.GTGT 10%
 
Hàng B : 250 cái , giá mua chưa thuế 4.000.000đ/cái, T.GTGT 10%
 
Lô hàng này được sử lí như sau: hàng A đêm về nhập kho đủ, hàng B bán thẳng cho khách hàng X chưa thu tiền : giá bán chưa thuế 4.500.000đ/cái , T.GTGT 10%
 
2. chuyển khoản trả nợ người bán ở nghiệp vụ 1, CKTT 0,2%/số nợ
 
3. xuất kho 3 00 đơn vị hàng A gửi đại li bán : giá bán chưa thuế 2.500.000đ/cái, T,GTGT 10% , CPVC hàng gưi đến đại lý chi bằng tiền mặt theo giá thanh toán 1.500.000đ ( đã có thuế 10%). hoa hồng cho đại lý 5% doanh thu chưa thuế, T.gtgt của dịch vụ bán hàng qua đại lý 10%
 
4. khách hàng X trả lại 5 đơn vị hàng kém chất lượng .DN đã nhập kho . sau đó X trả nợ bằng TGNH , CKTT0,5% số nợ.
 
5. chi tiền mặt 65.000.000 tạm ứng cho nhân viên A
 
6. nhân viên A mua công cụ dụng cụ nhập kho bằng tiền tạm ứng theo giá thanh toán 55.000.000đ ( đã có thuế VAT 10%), CKTT 0,5%/ giá thanh toán . số tiền tạm ứng thừa đã nộp lại quỹ
 
7. Đại lý thông báo đã bán được 250 đơn vị hàng và chuyển khoản trả tiền cho DN ( sau khi trừ tiền hoa hồng).
 
8. khấu trừ T,gtgt, biết SDĐK của TK 133 là 15.700000đ
 
bài 3
 
(1) chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ tiền vay ngắn hạn:57000000d
 
(2) người mua trả tiền hàng ,đơn vị nhận quỹ tiền mặt :10.500000d
 
(3)mua nguyên vật liệu về nhập kho chưa trả tiền cho người bán, trị giá theo hóa đơn :25.900000d
 
(4) đơn vị được cấp vốn kinh doanh bằng một TSCĐ,nguyên giá 45.000.000, đã sử dụngd
 
(5)xuất quỹ tiền mặt trả lương cho công nhân viên chức:21.000.000
 
(6) rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt :30.000.000
 
(7)người mua chuyển tiền trả nốt tiền hàng qua ngân hàng:70.000.000
 
(8)chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán :95.900.000
 
(9)được nhận phép trích tiền lãi bổ sungnguon vốn kinh doanh,số tiền:20.000.000
 
(10)người mua đặt tiền trước để mua hàng ,đơn vị đã nhận quỹ tiền mặt,số tiền:5.000.000
 
(11)chuyển tiền gửi ngân hàng trả nốt tiền vay ngắn hạn:100.000.000d
 
(12)chuyen tiền gửi ngân hàng thuộc quỹ đầu tư phát triển mua một TSCĐ,đã bàn giao sử dụng nguyên giá:52.000.000đ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn