GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Bài tập excel báo cáo bán hàng trên excel

Mâu Bài tập excel báo cáo bán hàng, kế toán bán hàng thực hành các hàm trên excel vơ bản nâng cao

 biên bản thanh lý công cụ dụng cụ mới nhất

 bản xác nhận công nợ

1) Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:      

BÁO CÁO BÁN HÀNG

MÃ MH MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG PHÍ
CHUYÊN CHỞ
THÀNH
TIỀN
TỔNG
CỘNG
HD1 Đĩa cứng 49 60 0.49 2969.4 2939.706
FD1 Đĩa mềm 2.5 70 0.025 176.75 176.75
MS1 Mouse 3 30 0.03 90.9 90.9
SD1 SD Ram 13 120 0.13 1575.6 1559.844
DD1 DD Ram 27 100 0.27 2727 2699.73
HD2 Đĩa cứng 50 50 2.5 2625 2598.75
MS2 Mouse 3.5 65 0.175 238.875 238.875
DD2 DD Ram 30 20 1.5 630 630
* Chú giải: 2 ký tự đầu của MÃ MH cho biết Mặt hàng, ký tự cuối của MÃ MH cho biết
                   Đơn giá (Loại 1 hay Loại 2).
ĐƠN GIÁ      
MÃ MH MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ   BẢNG THỐNG KÊ
1 2   Số lượng đã bán:
HD Đĩa cứng 49 50   HD 110
FD Đĩa mềm 2.5 3   FD 70
MS Mouse 3 3.5   MS 95
SD SD Ram 13 15   SD 120
DD DD Ram 27 30   DD 120

 

Yêu cầu tính toán:
 
1) MẶT HÀNG: Căn cứ vào MÃ MH, tra cứu ở bảng ĐƠN GIÁ.
 
2) ĐƠN GIÁ: Căn cứ vào MÃ MH, tra cứu ở bảng ĐƠN GIÁ.
 
3) PHÍ CHUYÊN CHỞ:
 
   = 1% * ĐƠN GIÁ đối với mặt hàng loại 1 và 5% * ĐƠN GIÁ đối với mặt hàng loại 2.
 
4) THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * (ĐƠN GIÁ + PHÍ CHUYÊN CHỞ).
 
"5) TỔNG CỘNG = THÀNH TIỀN - TIỀN GIẢM biết rằng nếu THÀNH TIỀN >=1000
 
    sẽ giảm 1%*THÀNH TIỀN và định dạng với không số lẻ."
 
6) Thống kê số lượng hàng đã bán như BẢNG THỐNG KÊ trên.
 
7) Trang trí cho bảng tính và lưu lại với tên Bai11.xls
 

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH An Phát Avatar
Công Ty TNHH Dược Phẩm Cmex
Công Ty TNHH Sx & Tm Kd Ánh Dương Xanh

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn