trung tâm đào tạo kế toán hà nội

Tính toán hàng tồn kho trung bình

Tính toán hàng tồn kho trung bình

Khoảng không quảng cáo trung bình được sử dụng để ước lượng lượng hàng tồn kho mà doanh nghiệp thường có trong một khoảng thời gian dài hơn tháng trước.


0982.686.028