GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán báo cáo tài chính của một tổ chức đã được kiểm toán viên kế toán kiểm toán (CPA) kiểm tra. Các tài chính được kiểm toán bao gồm một báo cáo đã được ký kết từ kiểm toán viên, cho biết các báo cáo tài chính đã trình bày một cách công bằng kết quả, tình hình tài chính, và dòng tiền của đơn vị phát hành. Báo cáo tài chính được chứng nhận là yêu cầu của nhiều bên - nhà đầu tư, người cho vay, và thị trường chứng khoán - để người dùng có thể tin tưởng rằng thông tin trong các báo cáo là chính xác. Hầu hết các tổ chức lớn hơn và tất cả các công ty công khai đều công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 
Báo cáo của kiểm toán viên có giá trị nhất nếu không đủ điều kiện, có nghĩa là đơn vị phát hành phù hợp với khuôn khổ kế toán áp dụng (như GAAP hoặc IFRS) ở tất cả các khía cạnh. Nếu báo cáo có đủ tiêu chuẩn, điều đó có nghĩa là kiểm toán viên đã ngoại lệ đối với một số khía cạnh của báo cáo tài chính hoặc các thông tin cơ bản được sử dụng để xây dựng các báo cáo.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Ban chuẩn mực kiểm toán

Hội đồng Tiêu chuẩn Kiểm toán là một ủy ban của Viện kiểm toán viên công chứng Hoa Kỳ có nhiệm vụ xây dựng và diễn giải các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận rộng rãi. Ủy ban đưa ra các tuyên bố, giải thích và hướng dẫn áp dụng cho kiểm toán của các công ty ngoài công lập. Ủy ban này bao gồm 19 thành viên, những người đến từ các công ty kế toán công cộng lớn và nhỏ, đại diện của Hiệp hội Kế toán Quốc gia, người sử dụng báo cáo tài chính và những người khác.

Khả năng kiểm tra là gì?

Kiểm toán là khả năng của kiểm toán viên để đạt được một kiểm tra toàn diện về hồ sơ tài chính và báo cáo tài chính của khách hàng. Một cam kết kiểm toán có mức độ thẩm tra cao hơn khi có các điều kiện sau:
 
Hồ sơ tài chính của khách hàng được tổ chức tốt và đầy đủ
 
Nhân viên của khách hàng minh bạch trong các giao dịch của họ với kiểm toán viên
 
Khách hàng có một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt
Ban chuẩn mực kiểm toán ; Khả năng kiểm tra là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn