trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Báo cáo tài chính ngân sách là gì?

 
Các báo cáo tài chính ngân sách có thể bao gồm toàn bộ các báo cáo tài chính, đó là:
 
Báo cáo thu nhập
 
Bảng cân đối kế toán
 
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 
Tuyên bố lợi nhuận giữ lại
 
Báo cáo tài chính ngân sách được tổng hợp từ mô hình lập ngân sách hàng năm của một doanh nghiệp. Chúng rất hữu ích để ước tính kết quả tài chính, tình hình tài chính, và dòng tiền của doanh nghiệp vào những ngày khác nhau trong tương lai. Chúng đặc biệt hữu ích khi tạo ra một mô hình ngân sách mới vì người ta có thể xem tác động của việc điều chỉnh mô hình ngân sách đối với các báo cáo tài chính đã được lập ngân sách.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Nhóm quản lý sau đó trải qua một số lần lặp lại của mô hình ngân sách để đưa các báo cáo tài chính phù hợp với mong đợi của nó và những gì kinh doanh có khả năng tài chính và hoạt động có thể đạt được.
 
Các báo cáo tài chính ngân sách thường được giới hạn trong báo cáo kết quả thu nhập tóm tắt và bảng cân đối kế toán và được biên soạn trong mô hình ngân sách. Sau khi hoàn tất, thông tin ngân sách sẽ được chuyển sang lĩnh vực ngân sách cho từng chi tiết đơn hàng trong báo cáo tài chính trong phần mềm kế toán của công ty. Kết quả là báo cáo tài chính "ngân sách so với thực tế", thường đi kèm với một cột có sự chênh lệch giữa ngân sách và cột thực.
 
Ở hầu hết các doanh nghiệp, định dạng báo cáo này chỉ giới hạn trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; không có báo cáo "ngân sách so với thực tế" cho bảng cân đối kế toán.
 
Nhân viên kế toán sau đó kiểm tra các nguyên nhân của sự khác biệt được báo cáo và bao gồm các kết quả điều tra cho các biến thể vật chất trong báo cáo đi kèm với báo cáo tài chính.
 
Một doanh nghiệp không có ngân sách hàng năm không có báo cáo tài chính ngân sách. Tuy nhiên, nếu thay vào đó sử dụng một dự báo ngắn, dự báo này có thể được sử dụng để tạo ra các báo cáo tài chính dự báo, có thể chỉ trong vài tháng tới hoặc quý.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn