GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các bậc thuế môn bài năm 2017 Theo Theo thông tư 139/BTC  quy định các mức thuế môn bài áp dụng cho Doanh nghiệp 

Một số chú ý khi xác định thuế môn bài 2017 đối với DN:

- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại 13 số ).
 
- Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm.
 
- Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.
 

Các mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể 2016:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

         1

Trên 500 tr

          1.000.000

         2

300tr - 500tr

             500.000

         3

100tr  - 300tr

             300.000

 ...

... ..

 (Theo Nghị định số 139/2002/NĐ-CP của Chính phủ)

- Các trường hợp sau đây áp dụng mức thuế Môn bài theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính:

 + Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK 3.4.2

Các bậc thuế môn bài áp dụng cho doanh nghiệp năm 2017:

 Đơn vị: đồng

Bậc
thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm

- Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

- Bậc 2

10 tỷ trở xuống

2.000.000

Bậc 3

Chi nhánh văn phòng đại diện 1.000.000 VND

(Theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính)

- Các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
- Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm
- DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài 1/2 năm.
 
- Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:
+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.
+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.
+ Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.
 

Xem thêm:

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn