GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các bước thu mẫu thuộc tính 

 
Thu mẫu thuộc tính liên quan đến việc lựa chọn một số lượng nhỏ giao dịch và đưa ra các giả định về đặc điểm của chúng như thế nào đối với toàn bộ dân số trong đó các hạng mục được chọn là một phần.
 
Khái niệm này thường được kiểm toán viên sử dụng để kiểm tra dân số cho một số đặc điểm nhất định, chẳng hạn như sự có mặt của chữ ký cho phép hoặc con dấu chấp thuận trên một tài liệu. Khái niệm này có thể được sử dụng để xác định liệu các kiểm soát kế toán khác nhau có hoạt động một cách đáng tin cậy hay không.
 
Kết quả của việc lấy mẫu thuộc tính là nhị phân - hoặc là một điều kiện tồn tại hoặc nó không tồn tại. Do đó, không có vùng màu xám trong việc lấy mẫu thuộc tính. Ví dụ về các phép thử lấy mẫu thuộc tính điển hình là:
 
50 trong số 60 hoá đơn được hỗ trợ bởi đơn đặt hàng
 
38 trong số 40 hóa đơn của nhà cung cấp đã lớn hơn 1.000 đô la có chữ ký chấp thuận
 
19 trong số 20 giao dịch mua sắm tài sản cố định có một tài liệu ủy quyền bổ sung có chữ ký của chủ tịch công ty
 
3 trong số 80 hoá đơn quá hạn thanh toán
 
Các chiết khấu thanh toán đầu đã không được đưa vào 2 trong số 11 nhà cung cấp hóa đơn
 
13 trên tổng số 211 mục nhật ký đã được đăng vào tài khoản sai
 
Kết quả của một phép thử lấy mẫu thuộc tính sau đó được so sánh với tỷ lệ lỗi chấp nhận được cho thử nghiệm đó. Nếu kết quả kiểm tra là tồi tệ hơn tỷ lệ lỗi chấp nhận được, điểm kiểm soát liên quan đến kiểm tra đã thất bại và cần được sửa đổi hoặc thay thế. Ví dụ: nếu tỷ lệ thất bại chấp nhận được đối với phê duyệt hóa đơn của nhà cung cấp là 3% và tỷ lệ thử nghiệm là 5% thì có thể phải áp dụng các biện pháp kiểm soát bổ sung, đào tạo lại nhân viên và / hoặc thay đổi thủ tục phê duyệt mua hàng để giảm tỷ lệ thất bại được chỉ ra bằng cách lấy mẫu thuộc tính.
 
Khi tỷ lệ lấy mẫu được kiểm tra giảm ngay ngoài mức tỷ lệ lỗi chấp nhận được, có thể tiến hành nhiều thử nghiệm với quy mô mẫu lớn hơn sẽ dẫn đến tỷ lệ lỗi thực tế nằm trong tỷ lệ lỗi chấp nhận được. Do đó, phản ứng đầu tiên của nhiều người với kết quả lấy mẫu thuộc tính biên là tiếp tục thử nghiệm với một nhóm mẫu lớn hơn. Việc mở rộng kích thước mẫu thường không mang lại kết quả tốt hơn vì kích thước mẫu ban đầu nhỏ hơn đã cung cấp sự hiểu biết chính xác về tỷ lệ lỗi cơ bản.
 
Thu mẫu thuộc tính được sử dụng rộng rãi để kiểm tra kiểm soát nội bộ . Kết quả của các thử nghiệm này sau đó có thể được kiểm toán viên bên ngoài của công ty sử dụng, những người có thể lựa chọn dựa trên khả năng kiểm tra của kiểm soát kế toán khi phát triển các thủ tục riêng của họ về cách các báo cáo tài chính của công ty sẽ được kiểm toán.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn