GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế, khâu tổ chức, quản lý thu ngân sách nhà nước. Công tác này được thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định thì hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân mới được thúc đẩy, phát triển, nguồn ngân sách nhà nước mới được minh bạch, rõ ràng.

hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

1, thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

2, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế.

3,lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.

4, cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

5, cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.

6, sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.

7, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

8, làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.

Luật Quản lý thuế 2019 nêu rõ, mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật. Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.”

*Nghĩa vụ của người nộp thuế: Để hoạt động quản lý thuế được tiến hành đúng quy định thì người nộp thuế cũng cần lưu ý những điều sau:

– Đăng ký và sử dụng mã số thuế theo quy định.

– Kê khai thuế đầy đủ, trung thực, chính xác.

– Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn.

– Ghi chép đầy đủ những nghĩa vụ phát sinh trong quá trình kê khai, nộp thuế.

– Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế.

– Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm những quy định trên; có móc nối, thông đồng, bao che với người thuộc cơ quan quản lý thuế.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn