GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Trong kế toán có Các khoản phải thu, tài khoản thu chi vậy bạn hiểu các khoản phải thu như thế nào? Hạch toán và các tài khoản đó ra làm sao.
 
Một số lượng được ghi nhận cho một công ty của một khách hàng đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ tín dụng
 
Phân loại là tài sản hiện hành , các khoản phải thu là số dư ngắn hạn mà là do để thanh toán trong một thoả thuận thời gian. Họ là những loại chất lỏng hầu hết tài sản sau khi  tiền mặt .
 
Một hóa đơn mà biểu ngữ cụ thể như 'net 60 ngày "là một dấu hiệu cho thấy một bán đã được thực hiện từ một tài khoản chứ không phải bằng tiền mặt. Thuật ngữ 'net 60 ngày' phương tiện mà tổng số tiền hóa đơn do sẽ được trả lại vào cuối thời hạn 60 ngày.
Ghi các khoản phải thu
 
Số lượng các khoản phải thu tăng lên trên thẻ ghi nợ bên và giảm về tín dụng phụ. Khi thanh toán tiền mặt nhận được từ các con nợ, tiền mặt được tăng lên và các khoản phải thu được giảm. Khi ghi chép các giao dịch, tiền mặt được ghi nợ, và các khoản phải thu được ghi.
 
Các khoản phải trả được ghi nhận trong nhiều cách thức tương tự, nhưng trong vai trò đảo ngược - công ty mua hàng hoá hay dịch vụ về tín dụng và làm tăng 'khoản nợ phải trả.
 
Ví dụ
Công ty của Mình bán  1200 USD của đồ trang sức để một người bán lẻ làm cho việc mua về tín dụng. Các nhà bán lẻ có 30 ngày để nộp đủ  1200 USD (ròng 30 ngày). Khi lệnh được xác nhận, Công ty của Mình giảm hàng tồn kho của nó bởi 1200USD và tăng tài khoản của mình thu bởi 1200USD. Sau 30 ngày, khi các nhà bán lẻ đã trả 1200USD, Công ty của Mình làm tăng lượng tiền mặt của mình bởi 1200USD và giảm tài khoản của mình thu bởi  1200USD - trong một hệ thống kế toán, điều này được tự động điều chỉnh các cân đối!
 
Tài khoản Tỷ lệ Doanh thu
 
Mục đích của tỷ lệ này là để đo lượng thời gian cần thiết cho một công ty để thu thập các tài khoản của họ phải thu trên cơ sở trung bình. Đó là một phép đo cho phép cái nhìn sâu sắc vào sự hiệu quả của công ty trong điều khoản sử dụng tài sản. Nó thường được thực hiện hàng năm.
 
Tính toán:
Doanh thu Tỷ lệ = Sales tín dụng Net / Trung bình Net khoản phải thu
 
Ý nghĩa của tỷ số
 
Chiều dài của thời gian thu thập là một dấu hiệu quan trọng khi một công ty có thể nhận được tiền mặt và do đó cung cấp cho một ý tưởng về tình hình thanh khoản hiện nay.
 
Ví dụ: Công ty Mình có một tỷ lệ doanh thu 8, có nghĩa là các khoản phải thu thường biến hơn 8 lần mỗi năm, do Công ty Mình thu thập các khoản phải thu của nó mỗi ngày 45.6.
 
Để xác định số ngày trung bình cần cho một công ty để thu thập các tài khoản phải thu, phân chia 365 (số ngày trong một năm) bằng tỷ lệ (8) để tính toán câu trả lời: trong trường hợp này, 45,6 ngày.
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

cao văn thái
2018-09-21 01:08:23

tôi muốn hỏi "các khoản cho vay" được hiểu như thế nào? trân trọng cảm ơn

THiên Phú
2019-07-09 17:45:00

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn