GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các loại mô hình lập ngân sách

Một doanh nghiệp tạo ra ngân sách khi muốn so khớp hiệu suất thực trong tương lai với một kịch bản lý tưởng bao gồm ước tính doanh thu, chi phí, thay thế tài sản, dòng tiền mặt và các yếu tố khác. Có sẵn một số mô hình lập ngân sách thay thế.
 
Danh sách dưới đây tóm tắt các khía cạnh chính và bất lợi của từng loại mô hình ngân sách:
 
Lập ngân sách tĩnh . Đây là hình thức ngân sách cổ điển, nơi mà một doanh nghiệp tạo ra mô hình kết quả dự kiến ​​và tình hình tài chính cho năm tới, và sau đó cố gắng buộc các kết quả thực tế trong giai đoạn đó để phù hợp với mô hình ngân sách càng tốt càng tốt. Định dạng ngân sách này thường dựa trên một kết quả mong đợi duy nhất, có thể rất khó đạt được. Nó cũng có xu hướng giới thiệu rất nhiều sự cứng nhắc vào một tổ chức chứ không cho phép nó phản ứng nhanh với những thay đổi đang diễn ra trong môi trường của nó.
 
Lập ngân sách cơ sở Zero . Một ngân sách không cơ sở bao gồm việc xác định những gì quản lý kết quả mong muốn, và phát triển một gói chi phí sẽ hỗ trợ cho từng kết quả. Bằng cách kết hợp các gói kết quả-chi khác nhau, một ngân sách được bắt nguồn nên dẫn đến một bộ kết quả cụ thể cho toàn bộ doanh nghiệp. Cách tiếp cận này hữu ích nhất trong các thực thể cấp dịch vụ, chẳng hạn như các chính phủ, nơi cung cấp các dịch vụ là tối quan trọng. Tuy nhiên, nó cũng mất một khoảng thời gian đáng kể để phát triển, so với ngân sách tĩnh.
 
Mời bạn xem thêm khoá học:
 
 
 
 
Lập ngân sách linh hoạt . Mô hình ngân sách linh hoạt cho phép bạn nhập các mức bán hàng khác nhau trong mô hình, sau đó sẽ điều chỉnh mức chi phí dự kiến ​​để phù hợp với mức bán hàng đã nhập. Cách tiếp cận này rất hữu ích khi mức độ bán hàng khó ước tính, và một tỷ lệ đáng kể các chi phí khác nhau với doanh thu. Loại mô hình này là khó khăn hơn để chuẩn bị hơn là một mô hình ngân sách tĩnh, nhưng có xu hướng mang lại một ngân sách hợp lý được so sánh với kết quả thực tế.
 
Lập ngân sách gia tăng . Lập ngân sách gia tăng là một cách dễ dàng để cập nhật một mô hình ngân sách, vì nó giả định rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ có thể được lôi về phía trước trong tương lai. Mặc dù cách tiếp cận này dẫn đến việc cập nhật ngân sách đơn giản nhưng nó không gây ra một sự kiểm tra chi tiết về hiệu quả và chi phí của công ty và do đó không hỗ trợ cho việc tạo ra một doanh nghiệp nhỏ và hiệu quả.
 
Ngân sách cán . Một ngân sách cán đòi hỏi một thời kỳ ngân sách mới được thêm vào ngay khi giai đoạn gần đây nhất đã được hoàn thành. Bằng cách đó, ngân sách luôn mở rộng một khoảng cách thống nhất trong tương lai. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi một số lượng đáng kể công việc lập ngân sách trong mỗi kỳ kế toán để xây dựng cập nhật gia tăng tiếp theo. Do đó, đó là cách thay thế ngân sách hiệu quả nhất, mặc dù nó tập trung sự chú ý vào ngân sách.
 
Dự báo cán . Một dự báo cán không thực sự là một ngân sách, mà là một bản cập nhật thường xuyên cho dự báo doanh thu, thường xuyên trên cơ sở hàng tháng. Sau đó tổ chức sẽ lập mô hình chi tiêu ngắn hạn cho mức doanh thu dự kiến. Cách tiếp cận này có lợi thế là rất dễ cập nhật và không yêu cầu phải có ngân sách cơ sở hạ tầng.
 
Trong số các mô hình ngân sách được trình bày ở đây, mô hình tĩnh là phổ biến nhất, bất kể là khó sử dụng và hiếm khi đạt được. Một cách thay thế đáng kể khác là sử dụng một dự báo cán và cho phép các nhà quản lý điều chỉnh chi tiêu của họ "ngay lập tức" để phù hợp với kỳ vọng doanh thu ngắn hạn. Các tổ chức có thể thấy rằng dự báo cán là một hình thức mô hình ngân sách hiệu quả hơn, với mức độ linh hoạt cao.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn