GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các trường hợp được miễn giảm thuế TNCN 2017 - 2018 quy định tại Luật thuế TNCN 2007, Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC, Thông tư 55, 57/2007/TT-BTC

Miễn thuế đối với các cá nhân làm việc cho các dự án ODA, các dự án Phi chính phủ...
- Miễn thuế thu nhập cá nhân với các đối tượng làm việc cho các dự án ODA
+ Với những chuyên gia, những người làm việc trong các dự án ODA sẽ được miễn tính thuế TNCN (căn cứ theo Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC).
+ Các chuyên gia cần làm những thủ tục để xác nhận chuyên gia theo đúng luật pháp Việt Nam.
- Miễn thuế TNCN với các đối tượng làm việc trong các dự án Phi chính phủ:
Theo Thông tư Số: 55/2007/TT-BTC ban hành ngày 29/5/2007:
“Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCP tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài, được tuyển chọn vào Việt Nam trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam, để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ PCP theo quy định tại văn kiện chương trình, dự án được cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam phê duyệt theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ PCP và các Điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài.”
 
-  Miễn thuế thu nhập cá nhân theo các điều ước quốc tế
Theo điều 9 của Luật thuế TNCN 2007
“Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.”
 
Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo
(Điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân 2007)
- Trong trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo gây ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì sẽ được xét giảm số thuế TNCN phải nộp tương ứng với những thiệt hại mà người nộp thuế phải chịu.
- Với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ có những đánh giá về mức độ thiệt hại để xác định số thuế được miễn giảm.
- Việc xác định số thuế được miễn, giảm tuân theo nguyên tắc sau:
+ Xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.
+ Việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo năm dương lịch.
- Xác định số thuế được giảm: (Điều 4 thông tư 111/2013/TT-BTC)
+ Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.
+ Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.
 
 
Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân với các cá nhân kinh doanh trong các trường hợp:
- Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán và có thời gian ngừng, nghỉ kinh doanh.
Căn cứ vào khoảng thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh mà cơ quan thuế sẽ tính toán lại thời gian kinh doanh thực tế của cá nhân để tiến hành điều chỉnh giảm thuế khoán ban đầu.
- Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi hình thức khai thuế
 
Ví dụ: Bà B đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2015. Đến tháng 10 năm 2015 Bà B ngừng/nghỉ kinh doanh thì Bà B được giảm thuế khoán tương ứng với 03 tháng cuối năm 2015.
(Căn cứ theo TT 156/2013/TT-BTC và TT 92/2015/TT-BTC)
 
Giảm thuế TNCN cho các cá nhân làm việc tại các khu kinh tế
Với các cá nhân cư trú và không cư trú khi ký hợp đồng lao động với các tổ chức, Ban quản lý Khu kinh tế...và thực tế làm việc tại các khu kinh tế thì sẽ được tính giảm số thuế TNCN phải nộp.
 
Số thuế TNCN được giảm được tính như sau:
Thuế thu nhập cá nhân được giảm = Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm tính thuế x 50%
(Căn cứ theo Thông tư Số: 128/2014/TT-BTC ban hành ngày 5/9/2014 của Bộ tài chính)
 
Về việc tính thuế TNCN chi tiết bạn xem ở đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân
Dạy thực hành kế toán thực tế trên hoá đơn đỏ xem tại: Học kế toán thực hành

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn