các trường hợp không phải xuất hóa đơn 

trung tâm đào tạo kế toán hà nội0982.686.028