trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các yếu tố báo cáo tài chính cuối năm

 
Các yếu tố của báo cáo tài chính là các nhóm chung của các chi tiết đơn hàng có trong các báo cáo. Những yếu tố này như sau:
 
Tài sản . Đây là những lợi ích kinh tế được kỳ vọng mang lại lợi ích trong thời gian tới. Ví dụ là các khoản phải thu , hàng tồn kho và tài sản cố định .
 
Nợ phải trả . Đây là những nghĩa vụ ràng buộc pháp lý phải trả cho một pháp nhân hoặc cá nhân khác. Ví dụ là các khoản phải trả , các khoản thuế phải trả và tiền công phải trả .
 
Vốn chủ sở hữu . Đây là số tiền đầu tư vào doanh nghiệp của chủ sở hữu, cộng với mọi khoản thu nhập còn lại còn lại .
 
Doanh thu . Đây là sự gia tăng tài sản hoặc giảm các khoản nợ do cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho khách hàng. Nó là một định lượng của tổng hoạt động được tạo ra bởi một doanh nghiệp. Ví dụ như bán sản phẩm và bán dịch vụ.
 
Chi phí . Đây là sự giảm giá trị của một tài sản vì nó được sử dụng để tạo ra doanh thu. Ví dụ là chi phí lãi vay , chi phí bồi thường và chi phí tiện ích .
 
Trong số các yếu tố này, tài sản, công nợ và vốn chủ sở hữu được bao gồm trong bảng cân đối kế toán . Doanh thu và chi phí được bao gồm trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . Các thay đổi trong các yếu tố này được ghi nhận trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Sử dụng lợi ích không đủ điều kiện
 
Khi một doanh nghiệp mở rộng lợi ích cho gia đình của một nhân viên, các phúc lợi chỉ dành cho những thành viên gia đình đủ điều kiện. Theo thời gian, trẻ em lớn lên và trở nên quá già để vẫn được bao phủ bởi kế hoạch phúc lợi của công ty, và vợ hoặc chồng có thể ly hôn. Tuy nhiên, nhân viên không phải lúc nào cũng thông báo cho người sử dụng lao động khi các sự kiện chuyển tiếp này diễn ra, vì vậy công ty tiếp tục trả tiền trợ cấp. Do đó, một kỹ thuật giảm chi phí rõ ràng là tiến hành kiểm tra tính đủ điều kiện theo thời gian, để xem liệu bất kỳ người phụ thuộc nào của nhân viên có thể bị loại bỏ khỏi kế hoạch lợi ích của công ty hay không.
 
Kiểm tra tính đủ điều kiện
 
Kiểm tra tính đủ điều kiện có thể bao gồm các khu vực sau:
 
Theo dõi tính đủ điều kiện phụ thuộc . Xem xét quá trình mà theo đó người phụ thuộc được xem xét ban đầu để chấp nhận vào kế hoạch lợi ích của công ty, cũng như quy trình mà theo đó tình trạng của người phụ thuộc được theo dõi sau đó. Lý tưởng nhất, quá trình này sẽ dẫn đến việc loại bỏ các quyền lợi ngay khi người phụ thuộc không còn đủ điều kiện.
 
Tài liệu đủ điều kiện . Xem xét các tài liệu ban đầu được cung cấp dưới dạng bằng chứng cho thấy ai đó là người phụ thuộc đủ điều kiện, chẳng hạn như giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, giấy tờ nhận con nuôi, v.v. Việc xem xét có thể tiết lộ các tình huống mà một người nào đó không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp, chẳng hạn như vợ / chồng hiện đang ly hôn, và trẻ em hiện nay đã quá già để nhận trợ cấp.
 
Phục hồi quá mức . Xem lại quy trình để nhận được khoản hoàn trả từ nhân viên trong những tình huống mà lợi ích đã được gia hạn cho người phụ thuộc không còn đủ điều kiện nữa.
 
Yếu tố kiểm tra tính đủ điều kiện là sự phát triển và phân phối chính sách nêu rõ hoàn cảnh chính xác mà người phụ thuộc đủ điều kiện nhận quyền lợi và cam kết của công ty để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này được duy trì. Làm như vậy sẽ thông báo cho nhân viên về các tiêu chuẩn của công ty và làm cho họ ít có khả năng cố gắng vượt qua các tiêu chuẩn.
 
Vấn đề quan hệ nhân viên
 
Khái niệm về kiểm toán đủ điều kiện cho lợi ích có thể không phù hợp với nhân viên, vì họ có thể cảm thấy rằng nó đòi hỏi mức độ can thiệp của công ty quá mức trong các vấn đề cá nhân của họ. Nếu có, nó có thể giúp chỉ ra rằng các kiểm toán hội đủ điều kiện giảm tổng chi phí phúc lợi, và vì vậy cho phép công ty tiếp tục cung cấp phúc lợi cho nhân viên với chi phí hợp lý.
 
Một phản ứng có khả năng để kiểm tra tính đủ điều kiện là thỉnh thoảng yêu cầu từ bỏ, để một người phụ thuộc không đủ điều kiện có thể được cung cấp bảo hiểm. Các yêu cầu này sẽ bị từ chối trong mọi trường hợp vì việc từ bỏ sẽ vi phạm các điều khoản mà bên thứ ba cung cấp lợi ích cho công ty và bởi vì một sự từ bỏ mở cửa cho các yêu cầu bổ sung từ miễn trừ từ các nhân viên khác.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn