trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách cắt giảm thuế kích thích nền kinh tế

Những người ủng hộ cắt giảm thuế cho rằng việc giảm thuế cải thiện nền kinh tế bằng cách thúc đẩy chi tiêu; những người phản đối họ nói rằng việc cắt giảm thuế chỉ giúp người giàu vì nó có thể dẫn đến việc giảm các dịch vụ của chính phủ khi người dân có thu nhập thấp hơn. Nói cách khác, có hai mặt khác biệt với quy mô cân bằng kinh tế này.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Hệ thống thuế
 
Hệ thống thuế liên bang dựa vào một số loại thuế khác nhau để tạo ra doanh thu. Các nguồn quỹ lớn nhất là thuế thu nhập cá nhân   và thuế biên chế . Khoảng 80% doanh thu thuế được tạo ra thông qua các loại thuế này. Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng đối với thu nhập, lãi suất, cổ tức và lợi nhuận vốn , với người có thu nhập cao thường trả thuế cao hơn, trong khi thuế biên chế là thuế được tính theo phần trăm cố định về tiền lương và tiền công, tối đa một giới hạn nhất định và được thanh toán bằng nhau bởi cả chủ lao động và nhân viên.
 
Thuế tiền lương đã trở thành một nguồn doanh thu quan trọng cho chính phủ liên bang và đã tăng trưởng nhanh hơn thuế thu nhập khi chính phủ đã tăng lãi suất và giới hạn thu nhập. Thường được gọi là thuế FICA (Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang), thuế biên chế được sử dụng để thanh toán các quyền lợi An sinh Xã hội , Medicare và trợ cấp thất nghiệp. (Để đọc liên quan, xem phần Giới thiệu về an sinh xã hội )
 
Thứ ba là  thuế doanh nghiệp , bao gồm 10,6% tổng thuế và tiếp theo là  thuế tiêu thụ đặc biệt . Thuế tiêu thụ đặc biệt là một hình thức thuế bán hàng liên bang , được tính vào các mặt hàng linh tinh như xăng và thuốc lá. Họ chiếm 3,1% tổng doanh thu thuế.
 
Một gánh nặng thuế
 
Chính phủ liên bang sử dụng chính sách thuế để tạo ra doanh thu và đặt gánh nặng nơi mà nó tin rằng nó sẽ có tác động ít nhất. Tuy nhiên, "lý thuyết flypaper" của thuế (niềm tin rằng gánh nặng của thuế dính vào nơi mà chính phủ đặt thuế), thường chứng minh là không chính xác.
 
Thay vào đó, việc chuyển thuế xảy ra. Thay đổi gánh nặng thuế mô tả tình huống mà phản ứng kinh tế với thuế gây ra giá cả và đầu ra trong nền kinh tế thay đổi, do đó chuyển một phần gánh nặng cho người khác. Một ví dụ về sự thay đổi này diễn ra khi chính phủ đặt thuế bán hàng vào hàng xa xỉ vào năm 1991 , giả sử người giàu có thể đủ khả năng trả thuế và sẽ không thay đổi thói quen chi tiêu của họ. Thật không may, nhu cầu đối với một số  mặt hàng xa xỉ  ( hàng hóa / dịch vụ có tính đàn hồi cao ) giảm và các ngành công nghiệp như sản xuất máy bay cá nhân và xây dựng tàu thuyền bị ảnh hưởng, gây ra sa thải trong một số lĩnh vực.
 
Nếu thuế được tính trên một loại thuốc lá có giá trị nhạy cảm không tốt hoặc dịch vụ - nó sẽ không dẫn đến những thay đổi lớn như tắt máy và thất nghiệp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá thuốc lá tăng 10%, chỉ giảm 4% nhu cầu. Thuế áp dụng đối với hàng hóa xa xỉ năm 1991 cũng là 10%, nhưng doanh thu thuế giảm 97 triệu USD so với dự báo, và các nhà bán lẻ du thuyền đã giảm 77% doanh thu. Bất kể, việc chuyển thuế luôn luôn được xem xét khi đặt chính sách thuế. 
 
Tổng sản phẩm quốc gia
 
Tổng sản phẩm quốc gia (GNP), thước đo tài sản của một quốc gia, cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thuế liên bang (Xem thêm: Giải thích GDP so với GNP ). Một cách dễ dàng để xem thuế ảnh hưởng như thế nào đến đầu ra là xem xét phương trình tổng cầu :
 
GNP = C + I + G + NX
 
Ở đâu:
 
C = chi tiêu tiêu dùng của cá nhân
 
I = chi tiêu đầu tư (chi tiêu kinh doanh trên máy móc, v.v.),
 
G = mua của chính phủ
 
NX = net xuất khẩu
 
Chi tiêu tiêu dùng thường bằng hai phần ba GNP. Như bạn mong đợi, việc giảm thuế làm tăng thu nhập một lần , cho phép người tiêu dùng chi tiêu thêm tiền, do đó, tăng GNP. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc các chỉ số kinh tế cần biết ).
 
Do đó, giảm thuế, đẩy ra đường cầu tổng hợp khi người tiêu dùng đòi hỏi nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn với thu nhập cao hơn. Cắt giảm thuế cung cấp nhằm kích thích hình thành vốn . Nếu thành công, việc cắt giảm sẽ thay đổi cả nhu cầu tổng hợp và nguồn cung tổng hợp bởi vì mức giá cung cấp hàng hóa sẽ giảm, điều này thường dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với hàng hóa đó. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Khái niệm cơ bản về kinh tế ).
 
Cắt giảm thuế và nền kinh tế
 
Đó là một niềm tin phổ biến rằng việc giảm thuế suất biên sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ý tưởng là mức thuế thấp hơn sẽ mang lại cho mọi người thu nhập sau thuế nhiều hơn có thể được sử dụng để mua thêm hàng hóa và dịch vụ. Đây là một đối số bên cầu để hỗ trợ giảm thuế như là một kích thích tài chính mở rộng. Hơn nữa, giảm thuế suất có thể thúc đẩy tiết kiệm và đầu tư, mà sẽ làm tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế và năng suất. 
 
Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này không nhất thiết phải đúng. Dữ liệu thu thập được hơn 25 năm của Cục thống kê lao động cho thấy người có thu nhập cao chi tiêu ít hơn nhiều cho mỗi đô la thuế được lưu, so với người có thu nhập thấp - 86 cent so với 48 cent tương ứng. Hơn nữa, một nghiên cứu 65 năm của Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế không tương quan với những thay đổi trong thuế suất biên và lãi suất vốn hàng đầu. Nói cách khác, tăng trưởng kinh tế phần lớn không bị ảnh hưởng bởi số tiền mà người giàu phải trả. Tăng trưởng có nhiều khả năng thúc đẩy hơn nếu người có thu nhập thấp hơn bị cắt giảm thuế.
 
Thuế cổ phần?
 
Bởi vì lý tưởng của sự công bằng, việc cắt giảm thuế không bao giờ là một nhiệm vụ đơn giản. Hai khái niệm riêng biệt là vốn chủ sở hữu ngang và vốn chủ sở hữu theo chiều dọc . Vốn chủ sở hữu ngang là ý tưởng rằng tất cả các cá nhân phải được đánh thuế như nhau. Một ví dụ về vốn chủ sở hữu ngang là thuế bán hàng, trong đó số tiền được trả là phần trăm của bài viết được mua. Các mức thuế suất vẫn như nhau cho dù bạn bỏ ra $ 1 hoặc $ 10,000. Thuế là tỷ lệ thuận.
 
Khái niệm thứ hai là vốn chủ sở hữu theo chiều dọc, được dịch là nguyên tắc khả năng trả tiền. Nói cách khác, những người có khả năng chi trả cao nhất phải trả thuế cao hơn. Một ví dụ về vốn chủ sở hữu theo chiều dọc là hệ thống thuế thu nhập cá nhân của liên bang. Thuế thu nhập là một khoản thuế lũy tiến bởi vì số tiền thanh toán tăng lên khi thu nhập tăng.
 
Quang học và cảm xúc của việc cắt giảm thuế
 
Giảm thuế trở nên xúc động bởi vì, trong điều kiện đồng đô la đơn giản, những người trả nhiều tiền nhất cũng được hưởng lợi nhiều nhất. Nếu bạn cắt giảm thuế bán hàng 1%, một người mua Hyundai có thể tiết kiệm 200 đô la, trong khi một người mua một chiếc Mercedes có thể tiết kiệm 1.000 đô la. Mặc dù tỷ lệ phần trăm lợi ích là như nhau, trong điều kiện đồng đô la đơn giản, người mua Mercedes lợi nhiều hơn.
 
Cắt giảm thuế thu nhập là cảm xúc hơn vì tính chất tiến bộ của thuế. Giảm thuế 25% cho một gia đình với tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) là $ 60,000 sẽ tiết kiệm cho họ khoảng $ 2,042. Nhưng một khoản cắt giảm 10% thuế nhỏ hơn cho một gia đình có thu nhập chịu thuế là $ 150,000 sẽ tiết kiệm được $ 3,333. Việc cắt giảm trên diện rộng sẽ mang lại lợi ích cho người có thu nhập cao hơn theo nghĩa đô la đơn giản chỉ vì họ kiếm được nhiều tiền hơn. 
 
Quyết định về thuế
 
Cắt giảm thuế làm giảm thu nhập của chính phủ, ít nhất là trong ngắn hạn, tạo ra một thâm hụt ngân sách , hoặc tăng  nợ có chủ quyền . Biện pháp đối phó tự nhiên là cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, các nhà phê bình cắt giảm thuế sau đó sẽ lập luận rằng việc cắt giảm thuế đang giúp người giàu trong chi phí của người nghèo, bởi vì các dịch vụ có khả năng bị cắt giảm, có lợi cho người nghèo. Những người ủng hộ cho rằng bằng cách bỏ tiền vào túi tiêu dùng của người tiêu dùng sẽ tăng lên, do đó nền kinh tế sẽ tăng trưởng và tiền lương sẽ tăng lên. Vào cuối ngày, kết quả phụ thuộc vào nơi cắt giảm được thực hiện.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn