GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay
1. Trường hợp trả lãi vay định kỳ
Căn cứ vào chứng từ chi trả, kế toán hạch toánNợ TK 635
Có TK 111, 112
Có TK 3335 ( Trường hợp vay tiền của cá nhân)
2. Trường hợp chi trả trước cho nhiều kỳ
Căn cứ vào chứng từ chi trả, kế toán hạch toánNợ TK 142, 242
Có TK 111, 112
Có TK 3335 ( Trường hợp vay tiền của cá nhân)
3. Trường hợp trả lãi vay khi kết thúc hợp đồng vay
Căn cứ vào hợp đồng vay, từng kỳ kế toán hạch toán:Nợ TK 635
Có TK 335Khi kết thúc hợp đồng vay, căn cứ vào chứng từ chi trả, kế toán hạch toán:
Nợ TK 335
Có TK 111, 112
Có TK 3335 ( Nếu vay vốn của cá nhân)
4. Trường hợp trả lãi của mua hàng hóa, tài sản trả chậm, trả góp
Hàng kỳ, trích trước lãi vay phải trả, kế toán hạch toán:
Nợ TK 635- Chị phí tài chính
Có TK 242Khi chi trả lãi vay vào cuối kỳ hạn thanh toán, kế toán hạch toán:Nợ TK 242
Có TK 111, 112
5. Trường hợp trả lãi vay của tài sản thuê tài chính
5.1. Khi phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như: Chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng,… ghi:
Nợ TK 242:
Có các TK 111, 112,…
5.2. Khi chi tiền ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản, ghi:Nợ TK 341- Vay và nợ thuê tài chính ( 3412) ( số tiề thuê trả trước)
Nợ TK 244- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Có các TK 111, 112,…
5.3. Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, ghi:
Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính ( giá chưa thuế GTGT)
Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính ( 3412) (giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).
Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:
Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính
Có TK 242- Chi phí trả trước, hoặc
Có các TK 111, 112,…(số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát sinh khi nhận tài sản thuê tài chính).
5.4. Định kỳ, nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài chính:Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi cho thuê cho bên cho thuê, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (tiền lãi thuê trả kỳ này)
Nợ TK341 - Vay và nợ thuê tài chính (3412) ( nợ gốc kỳ này)
Có TK 111,112.
5.5. Khi nhận được hóa đơn của bên cho thuê yêu cầu thanh toán khoản thuế GTGT đầu vào:
a. Nếu thuế GTGT được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ( 1332)
Có TK 112 - Tiền gửi NH ( nếu trả tiền ngay)
Có TK 338 - Phải trả phải nộp khác( thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).
b. Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 212- TSCĐ thuê tài chính ( nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và việc thanh toán thuế GTGT được thực hiện một lần ngay tại thời điểm ghi nhận TSCĐ thuê tài chính)
Nợ TK 627, 641, 642 ( Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thanh toán theo định kỳ nhận hóa đơn)
Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng ( nếu trả tiền ngay)
Có TK 338- Phả trả khác ( thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).
5.6. Khi trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản, ghi:
Nợ 635- Chi phí tài chính.
Có các TK 111, 112,…
5.7. Khi trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng, kế toán ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:
Nợ TK214 - Hao mòn TSCĐ (2142)
Có TK 212 – TSCĐ thuê tài chính.
5.8. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê hết một phần tài sản, sau đó mua lại thì khi nhận chuyển giao quyền sở hữu, kế toán ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Khi chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sỏ hữu của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính ( giá trị còn lại TSCĐ thuê tài chính)
Có các TK 111, 112,…( số tiền phải trả thêm).Đồng thời chuyển giá trị hao mòn, ghi:Nợ TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141)
6. Trường hợp chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ
Rất nhiều lý do khiến cho khoản vay của doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ. Để hiểu rõ những lý do này, mời các bạn xem: 
- Khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC;
- Mục 2.17 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ;
- Mục 2.18 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC;
- Chưa kể TT96/2015/TT-BTC nữa
Trường hợp lãi vay không đủ điều kiện để được tính vào chi phí được trừ, kế toán vẫn hạch toán chi phí lãi vay vào TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính.
Cuối kỳ khi quyết toán thuế TNDN, kế toán ghi số tiền của chi phí lãi vay không được trừ vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN Mẫu số 03/TNDN
Lưu ý : Có những kế toán mở thêm tiểu khoản trên TK 635 để theo dõi chi phí không được trừ này, hoặc theo dõi trên TK 811 để cuối kỳ loại trừ cho tiện.

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Petfly
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bazan
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Việt Thanh

Bình luận

My Tiên
2018-08-10 17:22:55

Các anh chị cho em hỏi. Lãi vay ngân hàng em định khoản nợ 635 có 112. Khi lên BCĐ tài khoản 635 thể hiện số tiền âm phải không ạ

Thu Phương
2018-08-10 17:23:54

N635 / C112 (+), cuối kỳ kc N911 / C635 Ket chuyen từ 635 sang 911. Tk nay k co so du

Vuong Văn vượng
2018-10-26 18:18:49

nghiệp bàn giao hồ sơ phải. sách nghiệm thu vật liệu Tài h thiết xác nhận công nợ 2 bên có giá để thiết hoàn thuế tại hải phòng có giá để thiết dọn dẹp sổ sách ở bắc giang có giá đô la. xác nhận công việc tiền

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn