GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân 2018 - Lách luật tính thuế

Chúng ta đã biết khi mức thu nhập của bạn từ 9.000.000 VNĐ trở nên bạn bắt đầu phải tính thuế TNCN và nộp cho cơ quan thuế..phần này kế toán sẽ làm cho bạn.
 
Bạn cần biết mức thuế TNCN mà bạn phải nộp là bao nhiêu ? Các bậc thuế bạn cần phải biết để tránh tình trạng kế toán tính sai và bạn vẫn phải nộp.
 
bac-thue-tncn
 

Bậc thuế môn bài 2018

 
Cách định khoản và hạch toán  kế toán thuế thu nhập cá nhân.
 
Kế toán  Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế ghi:
 
     Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
 
      Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).
 
+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, ghi:
 
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)
 
      Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)
 
      Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).
 
+ Trường hợp chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài… ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:
 
Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635 (tổng số phải thanh toán); hoặc
 
Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (tổng số tiền phải thanh toán); hoặc
 
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)
 
      Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)
 
      Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).
 
+ Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, ghi:
 
Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)
 
      Có các TK 111, 112,…
 
Cách lách luật khi tính thuế thu nhập cá nhân:
 
+ Đăng ký số người phụ thuộc ở mức đa.
 
+ Đề nghị công ty chia mức tiền lương thành các khoản trợ cấp thêm như: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, đồng phục..để giảm trừ khi tính thuế TNCN.
 
 
Chúc bạn thành công !
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn