GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, vi phạm luật thuế, vi phạm hành chính

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, vi phạm luật thuế, vi phạm hành chính, vi phạm giao thông, vi phạm chế độ đắng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán, tiền thuế bị truy thu thêm. Được quy định tại Điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2014.

 dịch vụ kế toán tại hải phòng

 mẫu nghiệm thu vật liệu đầu vào

cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

 Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế 

- Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:
                  Nợ TK 811 - Chi phí khác
                          Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác
                           Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

-  Khi nộp tiền phạt:
                     Nợ TK 3339, 338
                          Có các TK 111, 112,. . .
 
Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:
                      Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
                          Có TK 811 - Chi phí khác.
 
Chú ý: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế. sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

(Theo khoản 2 điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014ơi

Mời bạn xem thêm:

>> tải mẫu hợp đồng lao đông mới nhất 2018

>> goal seek trong excel

>> thông báo thu hồi công nợ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào