GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

KẾ TOÁN MINH VIỆT xin được hướng dẫn các bạn về cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT. Trước hết các bạn cần biết đối tượng áp dụng trường hợp kê khai này

1 . ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới phát sinh thuế GTGT đầu vào nhưng dự án chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra thì NNT lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư.

- Hồ sơ khai thuế GTGT tháng của dự án đầu tư bao gồm:

+ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư - mẫu số 02/GTGT

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào - mẫu số 01-2/GTGT dùng cho dự án đầu tư;

+ Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có).

 mẫu 20-đk-tct

 mẫu biên bản góp vốn công ty tnhh

 mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác

2. HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chỉ tiêu [21] “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang”

Số thuế GTGT chưa được hoàn của kỳ tính thuế trước chỉ tiêu [32] được ghi vào chỉ tiêu [21] của Tờ khai thuế GTGT kỳ này.

Dòng chỉ tiêu 2 “Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư”:

‒ Chỉ tiêu [22] “Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ”: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này lấy từ dòng tổng cột 6   trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (mẫu số 01-2/GTGT).

‒ Chỉ tiêu [23] “Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ”: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này lấy từ dòng tổng cột 7 trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (mẫu số 01-2/GTGT).

Dòng 2.2 “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước”:

Các chỉ tiêu [24], [25, [26] và [27]: Nhập số liệu điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị, thuế GTGT của HHDV mua vào dành cho dự án đầu tư của các kỳ tính thuế trước. Trường hợp này có kèm theo bản giải trình 01/KHBS

Chỉ tiêu [28] “Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào” được xác định theo công thức:

[28] = [23] + [25] - [27]

Chỉ tiêu [28a] “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế”

Các trường hợp kê khai riêng cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bù trừ với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Chỉ tiêu [28a] được nhập và đưa lên chỉ tiêu [40b] của TK 01/GTGT.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cần được so sánh, đối chiếu với chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT và chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT.

‒  Trường hợp số liệu ở chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT lớn hơn chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [40a] .

‒  Trường hợp số liệu ở chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT nhỏ hơn chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [28] .

‒  Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Chỉ tiêu [29] “Thuế GTGT chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư” được xác định bằng công thức: [29]= [21]+[28]-[28a]

Chỉ tiêu [30] “Số thuế GTGT của dự án đầu tư đề nghị hoàn trong kỳ”.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được xác định là CSKD có nhu cầu đề nghị hoàn thuế và đảm bảo các nguyên tắc sau:

‒  Chỉ tiêu [29] lớn hơn 200 triệu đồng.

‒  Chỉ tiêu [29] nhỏ hơn 200 triệu đồng đối với trường hợp dự án đầu tư đã đầu tư được 01 năm trở lên.

Chỉ tiêu [31] “Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ”: là số thuế GTGT còn được khấu trừ đến thời điểm bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập nhưng NNT chưa lập hồ sơ hoàn thuế.

Chỉ tiêu [32] “Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau”. Số tiền ghi vào ô này được  xác định theo công thức: [32]= [29]-[30]-[31]

3. VÍ DỤ: Công ty Cổ Phần Kinh Việt kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội.

Trong năm 2015, Công ty có dự án đầu tư xây dựng mới tại tỉnh Bắc Ninh. Tháng 10 năm 2015 phát sinh chi phí ban đầu cho dự án với giá trị 2.685.000.000 đ mua vật liệu của công ty Nam Long.

Mời bạn xem thêm:

>> cách tính vat

>> mẫu đơn uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm

>> công văn giải trình mất hóa đơn

Như vậy: Công ty Cổ Phần Kinh Việt kê khai thuế GTGT của dự án như sau:

Bước 1: Mở HTKK 3.3.4 : Chọn Mã số thuế, Nhấp “ đồng ý”

cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Bước 2: Chọn tờ khai thuế GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)

cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Bước 3: Chọn tháng kê khai và Phụ lục kê khai  PL01-2/GTGT

cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Bước 4: Kê khai trên Phụ lục PL01-2/GTGT

cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

 

Bước 4: Phần mềm sẽ tự tổng hợp số liệu từ PL01-2/GTGT lên Tờ khai

cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

- Nếu Dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì số thuế của dự án đầu tư sẽ được bù trừ với số thuế GTGT  phải nộp của hoạt động SXKD. Lúc này Chỉ tiêu [28a] được nhập và đưa lên chỉ tiêu [40b] của TK 01/GTGT.

- Nếu Dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì số thuế của dự án đầu tư sẽ không được bù trừ với số thuế GTGT  phải nộp của hoạt động SXKD và được hoàn thuế.

Đọc thêm bài hay:

 

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-10-24 08:29:45
Vuong Văn vượng
2019-01-11 03:36:20

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn