GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài mới nhất nắm 2016 theo mẫu 01/MBAI 

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì thuế môn bài là việc đầu tiên cần quan tâm trong công việc kế toán, Vậy áp dụng như thế nào để biết cách lập tờ khai thuế môn bài cho công ty nhanh nhất !  Chính xác nhất !

Trước khi tìm hiểu về cách kê khai thuế môn bài các bạn cần nắm một số vấn đề dưới đây:

Thuế môn bài là gì? là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm

Thủ tục nộp thuế môn bài:

  • Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế môn bài ở cấp nào thì nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế cấp đó.
  • Trong trường hợp công ty có nhiều chi nhánh, cửa hàng…thì nộp thuế môn bài tại địa phương nơi có chi nhánh, cửa hàng…
  • Trong trường hợp kinh doanh lưu động thì nộp thuế tại nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thời hạn nộp thuế môn bài:

  • Đối với cơ sở đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm.
  • Đối với các cơ sở có năm thành lập là 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Mời bạn xem thêm:

>> tra mã số thuế cá nhân 2018

>> khấu hao là gì

>> cách tính thuế gtgt

Vì có rất nhiều trường hợp khác nhau về cách lập tờ khai thuế môn bài do đó các bạn có thể áp dụng cho công ty mình trong từng trường hợp cụ thể

Dưới đây Công ty kế toán Minh Việt xin được hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài mới nhất áp dụng trong các trường hợp sau:

-Nếu doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm

Tham khảo: Cách lập tờ khai thuế môn bài 6 tháng đầu năm

-Nếu doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm

Tham khảo: Cách lập tờ khai thuế môn bài 6 tháng cuối năm

-Nếu doanh nghiệp đang hoạt đống muốn thay đổi vốn điều lệ

Tham khảo: Cách lập tờ khai thuế môn bài doanh nghiệp đang hoạt động thay đổi vốn điều lệ

-Nếu doanh nghiệp mở thêm chi nhánh phụ thuộc tại các tỉnh khác

Tham khảo: Cách lập tờ khai thuế môn bài chi nhánh phụ thuộc tại tỉnh

Sau khi biết cách lập tờ khai thuế môn bài, và hoàn thành xong cho công ty các bạn cần biết :

cách lập tờ khai thuế môn bài

 

Cách ghi tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tham khảo ví dụ kê khai trên mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI dưới đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................

      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

 

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng

Bậc môn bài

Mức thuế môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

1

 

Người nộp thuế môn bài

.........................................................................................................

 

[22]

 

 

 

 

 

2

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

........................................................................................

..........................................................................................

 

 

[23]

 

 

 

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp

[24]

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

....,Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

 

 

Cần hiểu rõ các thông tin trên tờ khai như sau trước khi tham khảo cách lập tờ khai thuế môn bài :

[01] Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp thuế môn bài: VD: 2015

[02] Lần đầu: Nếu là lần đầu tích dấu “x” 

[03] Bổ sung lần thứ: Nếu là DN đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

[04] Người nộp thuế: Ghi tên công ty nộp thuế.

- Nếu là Chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi Chi nhánh hoạt động và ghi theo tên Chi nhánh.

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty.

[06] Địa chỉGhi địa chỉ của Công ty.

[07] Quận/huyện: …......... [08] Tỉnh/Thành phố: ..................

[09] Điện thoạiGhi số điện thoại của Công ty  [10] Fax: ..................

[11] Emailemail của công ty để cơ quan thuế liên lạc.

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.............................

[13] Mã số thuế: ...........................................

[14] Địa chỉ:  .............................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:...............................ngày .............................

 

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)

- Nếu lập khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.

- Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

 [22] Người nộp thuế môn bài: Ghi theo tên giống chỉ tiêu [04].

Ghi các cột tương ứng như sau:

Cột “Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng”: Ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.

Cột “Bậc môn bài” và cột “Mức thuế môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính. 

 [23] Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):

- Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.

- Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính  thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh... hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

 [24] Tổng số thuế môn bài phải nộp: Ghi tổng số tiền phải nộp.

 

Chú ý:  Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

- Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.

- Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của cơ sở kinh doanh.

- Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

 

Chúc các bạn thành công !

Nếu bạn nào chưa biết cách lập tờ khai thuế môn bài hãy tham khảo khóa: học báo cáo thuế 

Chỉ trong vòng 6 buổi cam kết làm thành thạo

Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-10-26 18:13:22

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào