GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách sử dụng hàm average trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel AVERAGE với cú pháp và các ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Hàm Microsoft Excel AVERAGE trả về giá trị trung bình (số học trung bình) của các số được cung cấp.
 
Hàm AVERAGE là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm AVERAGE có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Cú pháp cho hàm AVERAGE trong Microsoft Excel là:
 
AVERAGE( number1, [number2], ... [number_n] )
 
Tham số hoặc đối số
 
số thứ 1, số 2, ... số thứ
 
Giá trị số có thể là số, dải ô , mảng hoặc tham chiếu được đặt tên theo số. Có thể có tối đa 30 giá trị được nhập.
Trả lại
 
Hàm AVERAGE trả về một giá trị số.
 
Áp dụng cho
 
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Loại chức năng
 
Hàm bảng tính (WS)
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
 
Hãy xem một số ví dụ về hàm AVERAGE của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm AVERAGE như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
cach-su-dung-ham-average-trong-excel
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ AVERAGE sau sẽ trả về:
 
=AVERAGE(B2, B3)
Result: 8.85
 
=AVERAGE(B3, B5, 45)
Result: 19.2
 
=AVERAGE(B2:B6)
 
Result: 46.24

 

hàm averagea

hàm averageif

cách tính điểm trung bình cả năm trong excel

tính điểm trung bình và làm tròn trong excel

cách tính điểm trung bình và xếp loại trong excel

hàm if

hàm average bị lỗi

công thức tính giá trị trung bình

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn