trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

cách sử dụng hàm averageif trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel AVERAGEIF với cú pháp và các ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Hàm Microsoft Excel AVERAGEIF trả về giá trị trung bình (số học trung bình) của tất cả các số trong một dải ô, dựa trên một tiêu chí nhất định.
 
Hàm AVERAGEIF là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm AVERAGEIF có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Cú pháp
 
Cú pháp cho hàm AVERAGEIF trong Microsoft Excel là:
 
AVERAGEIF( range, criteria, [average_range] )
 
Tham số hoặc đối số
phạm vi
Phạm vi ô mà bạn muốn áp dụng các tiêu chí chống lại.
tiêu chí
Các tiêu chí được sử dụng để xác định ô nào là trung bình.
average_range
 
Không bắt buộc. Đó là các tế bào trung bình. Nếu average_range bị bỏ qua, nó sử dụng dải ô làm giá trị cho tham số này.
Trả lại
 
Hàm AVERAGEIF trả về một giá trị số.
 
Áp dụng cho : Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 dành cho Mac, Excel 2010, Excel 2007
 
Loại chức năng
 
Hàm bảng tính (WS)
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
 
Hãy xem một số ví dụ về hàm AVERAGEIF của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm AVERAGEIF như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
cach-su-dung-ham-averageif-trong-excel
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ AVERAGEIF sau sẽ trả về:
 
=AVERAGEIF(A2:A7, 2012, B2:B7)
Result: 8.2
 
=AVERAGEIF(A:A, 2011, B:B)
Result: 10
 
=AVERAGEIF(A2:A7, ">=2012", B2:B7)
Result: 7.8
 
=AVERAGEIF(A2:A7, "<2013")
Result: 2011.2

cách dùng hàm averageifs

hàm averagea

hàm tính điểm trung bình có hệ số trong excel

hàm sumif

hàm countif

hàm daverage

cách tính điểm trung bình cả năm trong excel

cách tính mean trong excel

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn