GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

cách sử dụng hàm countif trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm COUNTIF của Excel với cú pháp và các ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Chức năng Microsoft Excel COUNTIF đếm số lượng ô trong một phạm vi, đáp ứng một tiêu chí nhất định.
 
Hàm COUNTIF là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm COUNTIF có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Nếu bạn muốn áp dụng nhiều tiêu chí, hãy thử sử dụng hàm COUNTIFS .
 
Cú pháp
 
Cú pháp cho hàm COUNTIF trong Microsoft Excel là:
 
COUNTIF( range, criteria )
 
Tham số hoặc đối số
 
phạm vi
 
Phạm vi ô mà bạn muốn đếm dựa trên tiêu chí .
 
tiêu chí
 
Các tiêu chí được sử dụng để xác định các ô cần đếm.
Trả lại
 
Hàm COUNTIF trả về một giá trị số.
 
Áp dụng cho: Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Loại chức năng
 
Hàm bảng tính (WS)
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
 
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm COUNTIF của Excel và khám phá cách sử dụng hàm COUNTIF làm hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
cach-su-dung-ham-countif-trong-excel
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ COUNTIF sau sẽ trả về:
 
=COUNTIF(A2:A7, D2)
Result: 1
 
=COUNTIF(A:A, D2)
Result: 1
 
=COUNTIF(A2:A7, ">=2001")
Result: 4
Sử dụng phạm vi đã đặt tên
Bạn cũng có thể sử dụng dải ô được đặt tên trong hàm COUNTIF. Phạm vi được đặt tên là tên mô tả cho tập hợp các ô hoặc dải ô trong trang tính. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để thiết lập một loạt tên trong bảng tính của bạn, đọc hướng dẫn của chúng tôi về Thêm một loạt tên .
 
Ví dụ: chúng tôi đã tạo một dải ô được đặt tên được gọi là họ dùng để chỉ cột A trong Trang tính 1.
 
cach-su-dung-ham-countif-trong-excel1
 
Sau đó, chúng tôi đã nhập dữ liệu sau vào Excel:
 
cach-su-dung-ham-countif-trong-excel2
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên:
 
=COUNTIF(family, D2)
Result: 1
 
=COUNTIF(family, ">=2001")
Result: 4
 
Để xem các dải ô được đặt tên: Trong menu Chèn, chọn Tên> Xác định.
 
 
cach-su-dung-ham-countif-trong-excel3
 
Các câu hỏi thường gặp
 
Câu hỏi: Tôi đang cố gắng sử dụng COUNTIF trên một vùng ô (không nhất thiết là một phạm vi rắn) và cú pháp của hàm không cho phép điều đó. Có một cách khác để làm điều này?
 
Đây là một ví dụ về những gì tôi muốn có thể làm:
 
=COUNTIF(A2,A5,F6,G9,">0")
 
Trả lời: Thật không may, hàm COUNTIF không hỗ trợ nhiều phạm vi. Tuy nhiên, bạn có thể thử tổng hợp nhiều COUNTIF.
 
Ví dụ:
 
=SUM(COUNTIF(A2,">0"),COUNTIF(A5,">0"),COUNTIF(F6,">0"),COUNTIF(G9,">0"))
HOẶC LÀ
 
=COUNTIF(A2,">0")+COUNTIF(A5,">0")+COUNTIF(F6,">0")+COUNTIF(G9,">0")
Câu hỏi: Tôi đang sử dụng hàm COUNTIF và tôi muốn tạo các tiêu chí bằng một ô.
 
Ví dụ:
 
=COUNTIF(C4:C19,">=2/26/04")
 
Tôi muốn thay thế 2/26/04 bằng ô A1. Làm thế nào để tôi làm điều này?
 
Trả lời: Để sử dụng tham chiếu ô trong tiêu chí, bạn có thể làm như sau:
 
=COUNTIF(C4:C19,">="&A1)
 
Câu hỏi: Tôi muốn làm như sau:
 
=COUNTIF(ABS(A1:A10),">0")
tức là đếm số lượng các giá trị trong phạm vi A1: A10 có độ lớn khác 0. Cú pháp tôi đã thử không hoạt động. Bạn có thể giúp không?
 
Trả lời: Vì bạn không thể áp dụng hàm ABS cho phạm vi A1: A10, bạn sẽ cần phải chia công thức của bạn thành hai hàm COUNTIF như sau:
 
=COUNTIF(A1:A10,">0")+COUNTIF(A1:A10,"<0")
 

Điều này sẽ tính số lượng giá trị lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0.

hàm countif nâng cao

hàm đếm số lần xuất hiện trong excel

cách sử dụng hàm counta

hàm đếm ô có dữ liệu trong excel

hàm countif kết hợp hàm and

hàm countifs nhiều điều kiện

hàm đếm có điều kiện trong excel

hàm countif không ra kết quả

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn