trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10890

Cách sử dụng hàm if trong excel nhanh nhất

Hàm if là một trong những hàm excel thường dung trong kế toán áp dụng thường xuyên do đó bạn cần phải nắm vững cấu trúc và cách sử dụng hàm if trong excel

Cú pháp của hàm IF trong Excel:

IF(Logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

    Logical_test : Biểu thức điều kiện

    Value_if_true : Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Đúng (Điều kiện thỏa mãn)

    Value_if_false : Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Sai (Điều kiện không thỏa mãn)

Ví dụ 1: IF(5>10,”ĐÚNG”,”SAI”) sẽ trả về kết quả: ĐÚNG
 
Ở ví dụ trên:
Điều kiện (Logical_test) là “5>10″, giá trị biểu thức nếu điều kiện đúng (value_if_true) sẽ nhận giá trị là chữ “ĐÚNG”, giá trị biểu thức điều kiện sai (value_if_false) sẽ nhận giá trị là chữ SAI
 
Ví dụ 2: Hãy điền giá trị cho cột “KẾT QUẢ“. Biết rằng: Nếu Điểm trung bình (ĐTB) lớn hơn 5.0 thì ghi là “ĐẬU“, ngược lại thì ghi “TRƯỢT“
cách sử dụng hàm if trong excel

Tags: bài tập hàm if trong excel có lời giải ; hàm if kết hợp vlookup ; hàm if nâng cao ; sử dụng hàm sumif ; hàm vlookup trong excel 2010 ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1