GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách sử dụng Hàm SUBTOTAL trong excel

 
Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm SUBTOTAL của Excel với cú pháp và các ví dụ.
 
Hàm Microsoft Excel SUBTOTAL trả về tổng phụ của các số trong một cột trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu.
 
Hàm SUBTOTAL là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là một hàm Toán / Trig . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm SUBTOTAL có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Cú pháp cho hàm SUBTOTAL trong Microsoft Excel là:
 
SUBTOTAL( method, range1, [range2, ... range_n] )
 
Tham số hoặc đối số
phương pháp
Loại tổng phụ để tạo, nhưng hãy cẩn thận bạn chọn phương pháp nào. phương thức có thể là một giá trị từ 1 - 11 bao gồm các giá trị ẩn hoặc một giá trị nằm trong khoảng từ 101 đến 111 bỏ qua các giá trị ẩn trong phép tính.
 
cach-su-dung-ham-subtotal-trong-excel
 
Phạm vi ô mà bạn muốn tổng phụ.
Trả lại
Hàm SUBTOTAL trả về một giá trị số.
 
Áp dụng cho
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
Loại chức năng
Hàm bảng tính (WS)
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem một số ví dụ về hàm SUBTOTAL của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm SUBTOTAL như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
cach-su-dung-ham-subtotal-trong-excel1
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ SUBTOTAL sau sẽ trả về:
 
=SUBTOTAL(1, D2:D5)
Result: 22.3925
 
=SUBTOTAL(2, D2:D5)
Result: 4
 
=SUBTOTAL(3, D2:D5)
Result: 4
 
=SUBTOTAL(4, D2:D5)
Result: 35.88
 
=SUBTOTAL(5, D2:D5)
Result: 7
 
=SUBTOTAL(6, D2:D5)
Result: 136191.51
 
=SUBTOTAL(7, D2:D5)
Result: 11.91825316
 
=SUBTOTAL(8, D2:D5)
Result: 10.32151
 
=SUBTOTAL(9, D2:D5)
Result: 89.57
 
=SUBTOTAL(10, D2:D5)
Result: 142.0447583
 
=SUBTOTAL(11, D2:D5)
Result: 106.5335688

 

hàm subtotal 103

hàm subtotal khác gì hàm sum

cách sử dụng data subtotal

hàm subtotal bị lỗi

subtotal excel 2010

subtotal excel 2007

hàm tính tổng của các tổng

bài tập về hàm subtotal

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn