GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn cách sử dụng hàm sumif trong Excel áp dụng trong công việc làm sổ sách kế toán Excel
Hàm sumif là một trong những hàm excel thường dùng trong kế toán. Khác với hàm SUM, SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, được dùng khi chúng ta cần tính tổng một vùng nào đó trong bảng tính theo điều kiện cho trước
Cách dùng hàm SUMIF - Ví dụ minh họa
 
Cú pháp: SUMIF(range, criteria,sum_range)
 
Trong đó:
 
Range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện.
 
Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này.
 
Sum_range: Vùng cần tính tổng.
 
VD: Sử dụng hàm Sumif tính tổng phụ cấp cho Nhân Viên trong bảng số liệu dưới đây:
cách sử dụng hàm sumif trong excel
 
Với công thức cho ô D15 là : =SUMIF(C5:C14,"Nhân Viên",D5:D14)
Ta thu được kết quả như sau:
cách sử dụng hàm sumif trong excel
Khác với hàm SUM, SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, được dùng khi chúng ta cần tính tổng một vùng nào đó trong bảng tính theo điều kiện cho trước
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
hàm sumif kết hợp vlookup ; bài tập hàm sumif ; hàm sumif nâng cao ; cách dùng hàm countif ; cách dùng hàm sumif với 2 điều kiện ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn