trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách sử dụng Hàm SUMIFS trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm SUMIFS của Excel với cú pháp và các ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Hàm SUMIFS của Microsoft Excel thêm tất cả các số trong một phạm vi ô, dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí.
 
Hàm SUMIFS là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là một hàm Toán / Trig . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm SUMIFS có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Cú pháp cho hàm SUMIFS trong Microsoft Excel là:
 
SUMIFS( sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2, ... criteria_range_n, criteria_n] )
 
Tham số hoặc đối số
sum_range
Các ô để tổng hợp.
criteria_range1
Phạm vi ô mà bạn muốn áp dụng tiêu chí1 so với.
 
tiêu chí1
Nó được sử dụng để xác định các ô cần thêm vào. criteria1 được áp dụng với criteria_range1 .
criteria_range2, ... criteria_range_n
Không bắt buộc. Đó là phạm vi ô mà bạn muốn áp dụng tiêu chí2, ... criteria_n chống lại. Có thể lên đến 127 phạm vi.
criteria2, ... criteria_n
Không bắt buộc. Nó được sử dụng để xác định các ô cần thêm vào. criteria2 được áp dụng với criteria_range2, criteria3 được áp dụng với criteria_range3 , v.v. Có thể có tối đa 127 tiêu chí.
 
Hàm SUMIFS trả về một giá trị số.
 
Áp dụng cho
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 dành cho Mac, Excel 2010, Excel 2007
Loại chức năng
Hàm bảng tính (WS)
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
 
Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về chức năng Excel SUMIFS và khám phá làm thế nào để sử dụng chức năng SUMIFS như một chức năng bảng tính trong Microsoft Excel:
 
cach-su-dung-ham-sumifs-trong-excel
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ SUMIFS sau sẽ trả về:
 
=SUMIFS(C2:C9,A2:A9,"=2013")
Result: 40.05   'Applies 1 criteria
 
=SUMIFS(C2:C9,A2:A9,"=2013",B2:B9,"=Oranges")
Result: 25.7    'Applies 2 criteria
 
=SUMIFS(C2:C9,A2:A9,">=2009",B2:B9,"=Oranges", A2:A9,"<=2012")
Result: 4.55    'Applies 3 critiera
 
=SUMIFS(C2:C9,A2:A9,">=2009",B2:B9,"=B*")
Result: 18.85   'Uses the * wildcard to match on all products that start with B
 
=SUMIFS(C2:C9,A2:A9,">=2009",B2:B9,"=B?nanas")
 
Result: 18.85   'Uses the ? wildcard to match on a single character, ie: Bananas, Benanas, Binanas, Bonanas, and so on
Sử dụng phạm vi đã đặt tên
 
Bạn cũng có thể sử dụng dải ô được đặt tên trong hàm SUMIFS. Phạm vi được đặt tên là tên mô tả cho tập hợp các ô hoặc dải ô trong trang tính. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để thiết lập một loạt tên trong bảng tính của bạn, đọc hướng dẫn của chúng tôi về Thêm một loạt tên .
 
Ví dụ, chúng tôi đã tạo một tên phạm vi được gọi là chi phí mà đề cập đến cột C ở Sheet 1.
 
cach-su-dung-ham-sumifs-trong-excel1
 
Sau đó, chúng tôi đã nhập dữ liệu sau vào Excel:
 
cach-su-dung-ham-sumifs-trong-excel2
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ SUMIFS sau sẽ trả về:
 
=SUMIFS(Cost,A2:A9,">2011",B2:B9,"=Apples")
Result: 5.1
 
=SUMIFS(Cost,A2:A9,"<2014",B2:B9,"=Oranges")
Result: 30.25
 
Để xem các dải ô được đặt tên: Chọn tab Công thức trong thanh công cụ ở đầu màn hình. Sau đó, trong nhóm Defined Names , nhấp vào trình đơn thả xuống Defined Names và chọn Name Manager .
 
cach-su-dung-ham-sumifs-trong-excel3
 
Các Name Manager cửa sổ sẽ xuất hiện.
 
cach-su-dung-ham-sumifs-trong-excel4
 
Các câu hỏi thường gặp
 
Câu hỏi: Trong Microsoft Excel 2003, tôi đang cố gắng tìm ra công thức sau:
 
Nếu bất kỳ hàng nào trong cột a = 'jim' VÀ bất kỳ hàng nào trong cột b = 'ben' VÀ bất kỳ hàng nào trong cột c = 'alice' thì hãy thêm cùng cột d cho tất cả các hàng khớp với tiêu chí. Tôi dường như không thể có được công thức AND và IF của tôi đúng!
 
Trả lời: Bạn có thể tạo công thức này mà không cần sử dụng hàm IF hoặc hàm AND . Trong Excel 2007 trở lên, bạn có thể thực hiện việc này bằng công thức SUMIFS sau:
 
=SUMIFS(D1:D10,A1:A10,"=jim",B1:B10,"=ben",C1:C10,"=alice")
 
Điều này sẽ đánh giá 10 hàng dữ liệu đầu tiên trong bảng tính của bạn. Bạn có thể cần phải điều chỉnh phạm vi cho phù hợp.
 
Nhưng vì bạn đang sử dụng Excel 2003 và hàm SUMIFS vẫn chưa được Microsoft triển khai, bạn sẽ cần sử dụng công thức mảng. Vì vậy, thay vào đó bạn có thể tạo công thức mảng sau:
 
=SUM((A1:A10="jim")*(B1:B10="ben")*(C1:C10="alice")*(D1:D10))
 
Khi tạo công thức mảng, bạn cần sử dụng Ctrl+ Shift+ Enterthay vì Enter. Điều này tạo ra {} dấu ngoặc quanh công thức của bạn như sau:
 
{=SUM((A1:A10="jim")*(B1:B10="ben")*(C1:C10="alice")*(D1:D10))}
 
Điều này sẽ thực hiện các phép tính giống hệt như hàm SUMIFS ở trên, nhưng sẽ hoạt động đối với các phiên bản Excel 2003 trở về trước.
 

hàm sumifs nâng cao

hàm sumifs nhiều điều kiện

hàm sumifs điều kiện ngày tháng

hàm sumif và sumifs

cách sử dụng hàm sumifs trong kế toán

các hàm tính tổng trong excel

cách dùng hàm countif

tính tổng các mã giống nhau trong excel

 

Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn