trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:12521
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trong excel kế toán

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm excel thường dùng trong kế toán dùng để dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên bên trái của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên một dòng với giá trị tìm thấy trên cột mà chúng ta chỉ định. Hàm vlookup thường dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu lấy từ bảng phụ. Nó sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm

Lưu ý cú pháp hàm:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong Đó:

- lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

- table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)

- col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

- range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Mời bạn xem thêm:

>> trung tâm kế toán ở đống đa

>> đào tạo kế toán ở bắc ninh

>> lớp học kế toán ở thủ đức

1. Cách Dò Tìm Tương Đối:

VD: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới:

cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán

Ta sử dụng công thức ở cột D6 là: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1)
 
Kết quả thu được:
cách sử dụng hàm vlookup trong excel
 
2. Cách Dò Tìm Tuyệt Đối.
Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương đối.
VD: Điền thông tin Quê quán và trình độ của các nhân viên vào bảng căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

cách sử dụng hàm vlookup trong excel

Để điền thông tin quê quán của nhân viên ta dùng công thức Vlookup cho ô E6 như sau: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)
A6 là giá trị đem dò tìm
$D$12:$F$17 là bảng dò tìm
2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò
0 : Kiểu dò tìm chính xác
cách sử dụng hàm vlookup trong excel
 
Tương tự để điền vào ô trình độ của nhân viên ta làm như sau:
Với ô F6 có công thức : =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0)

cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán


Tags: hàm vlookup có điều kiện ; hàm hlookup ; hàm sumif trong kế toán ; cách sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm if ; bai tap hàm vlookup trong excel ; mã hóa đơn tính đơn giá với vlookup ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn