GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách tính các khoản phải thu trung bình phải thu

 
Cần phải có số liệu phải thu trung bình trong một số trường hợp để tránh các vấn đề về đo lường. Một doanh nghiệp thường bao gồm số dư tài khoản kết thúc phải thu của nó trong các báo cáo khác nhau, nhưng có những tình huống mà kết quả này mang lại kết quả không chính xác. Các vấn đề về sử dụng số dư phải thu cuối kỳ bao gồm:
 
Ngày cuối cùng của tháng có xu hướng là ngày có số dư phải thu cao nhất.
 
Số dư khoản phải thu có thể thay đổi theo tháng, vì doanh thu có thể theo mùa.
 
Nếu bạn báo cáo các khoản phải thu chỉ trên cơ sở hàng năm, thì ngày duy nhất được sử dụng sẽ là con số cuối năm; do nhiều công ty định cấu trúc năm tài chính của họ để tương ứng với mức kinh doanh thấp nhất của họ, điều này có nghĩa là sự cân bằng trong các khoản phải thu cuối năm có thể sẽ đạt tới mức thấp nhất mà công ty thực sự trải qua trong một năm.
 
Một khoản tiền phải thu duy nhất vào một ngày cụ thể có thể cao hoặc thấp quá mức, chỉ vì một hoá đơn lớn có thể đã được thanh toán quá sớm hoặc quá muộn. 
 
Do những vấn đề này, nên thay vào đó hãy tính trung bình khoản phải thu.
 
Khi bạn tính số dư trung bình phải thu, bạn sẽ dễ dàng sử dụng số dư cuối tháng cho mỗi tháng, đơn giản bởi vì thông tin này luôn được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán , và luôn luôn có sẵn trong sổ sách kế toán. Như đã lưu ý, điều này có nghĩa là số tiền trung bình có thể hơi cao. Tuy nhiên, đó là thông tin dễ tiếp cận nhất, đặc biệt là nếu bạn đang biên soạn thông tin từ những tháng hoặc năm trước, trong đó số dư phải thu cho các ngày khác trong tháng chỉ đơn giản là không có sẵn.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Nếu bạn có một doanh nghiệp theo mùa lớn, phương pháp tốt nhất để tính trung bình các khoản phải thu là trung bình số dư tài khoản phải thu cuối mỗi tháng của 12 tháng qua, do đó kết hợp các hiệu ứng hoàn chỉnh của tính thời vụ vào tính toán. Xin lưu ý rằng đây là tính toán kéo dài 12 tháng, vì vậy bạn sẽ thường bao gồm số dư phải thu từ ít nhất vài tháng vào năm tài chính trước.
 
Nếu bạn có một doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng, thì việc sử dụng số dư phải thu trung bình trong 12 tháng qua sẽ giảm giá trị khoản phải thu kỳ vọng trên cơ sở chuyển tiếp. Ngược lại, khoản phải thu trung bình được báo cáo cho một doanh nghiệp suy giảm sẽ bị phóng đại. Trong những trường hợp này, có thể tính trung bình các khoản phải thu chỉ trong vòng ba tháng.
 
Khi nào bạn nên sử dụng tính toán trung bình phải thu? Các nhà cho vay có thể muốn biết, để họ có thể ước tính một yêu cầu tài chính trung bình có thể. Cũng có thể hữu ích cho việc ước tính tổng mức vốn lưu động dự thảo . Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng nó khi tiến hành kế hoạch luồng tiền , bởi vì các biến động hàng ngày trong mức thu thực tế có thể rất khác với mức trung bình dài hạn. Ngoài ra, luôn luôn cho thấy một người cho vay tiềm năng của bạn ước tính các khoản phải thu của bạn cấp trong mỗi giai đoạn mà cho vay có thể xảy ra, do đó, người cho vay có thể xác định mức tài trợ tối đa phù hợp nhất - trình bày một sự cân bằng trung bình là không hữu ích trong tình huống này.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn