trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách tính chi phí cơ hội

Tìm hiểu công thức cho thấy giá trị kinh tế trong bất kỳ lựa chọn chính nào giữa hai khả năng. Mọi lựa chọn đều liên quan đến sự cân bằng và chi phí cơ hội cho bạn biết cách đo lường những sự cân bằng này.

Lựa chọn kinh tế tốt nhất?

Vì vậy, bây giờ chúng tôi có một sự lựa chọn giữa hai khả năng thay thế. Chúng ta có thể chọn một điều hay cách khác nhưng không chọn cả hai. Ví dụ, chúng ta có thể chọn để dành thời gian của chúng tôi đan hoặc đi bộ nhưng không phải cả hai. Làm thế nào để chúng ta biết lựa chọn kinh tế tốt nhất là gì? Bằng cách tính toán chi phí cơ hội của mỗi lựa chọn.
 
Chi phí cơ hội là một khái niệm tương đối, có nghĩa là bạn đang tìm hiểu xem bạn có thể sản xuất ra bao nhiêu thứ so với một thứ khác.
 
Đó là tất cả các tương đối
 
Ví dụ, nếu hai mặt hàng mà bạn quan tâm là gạo và lúa mì, thì chi phí cơ hội của việc sản xuất gạo sẽ luôn là về lúa mì, và chi phí cơ hội để sản xuất lúa mì sẽ luôn là gạo. Chi phí cơ hội của việc chọn một khả năng là giá trị của khả năng bạn đã từ bỏ. Đó là những gì bạn đã hy sinh. Nó không phải là những gì bạn đã chọn, nhưng đó là lựa chọn thay thế tốt nhất tiếp theo.
 
Hãy xem xét cách tính chi phí cơ hội sử dụng đất làm ví dụ. Ở quốc gia A, chúng tôi có thể sử dụng cùng một lượng tài nguyên khan hiếm để sản xuất hai thứ, nhưng chúng tôi chỉ có thể chọn một thứ tại một thời điểm để sản xuất.
 
Ví dụ tính toán
 
Giả sử hai thứ chúng ta sản xuất là ngô và thịt bò. Chúng ta có thể sử dụng đất để sản xuất ngô hoặc sản xuất thịt bò.
 
Điều tiếp theo chúng ta cần biết để tính chi phí cơ hội là chúng ta có thể sản xuất bao nhiêu ngô so với số lượng thịt bò mà chúng ta có thể sản xuất. Và hãy nhớ rằng chúng tôi đang sử dụng cùng một lượng tài nguyên, vì vậy loại vấn đề này thực sự sẽ cho chúng ta cơ sở để so sánh hai lựa chọn thay thế.
 
Giả sử ở quốc gia A, chúng ta có thể sản xuất 50 tấn ngô, hoặc thay thế, chúng ta có thể sản xuất 25 tấn thịt bò. Đây là sự cân bằng giữa việc sản xuất hai thứ này. Bây giờ chúng tôi có tất cả thông tin chúng tôi cần để tính toán chi phí cơ hội, nhưng chúng tôi cần biết chi phí cơ hội nào chúng tôi đang cố gắng đo lường dựa trên khả năng chúng tôi muốn chọn.
 
Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào nó từ quan điểm ngô. Chi phí cơ hội để sản xuất 50 tấn ngô là tương đương với bao nhiêu tấn thịt bò chúng tôi có thể sản xuất, tất nhiên là 25 tấn. Do đó, chi phí cơ hội được tìm thấy bằng cách giải phương trình này:
 
50 tấn ngô = 25 tấn thịt bò
 
Điều chúng tôi thực sự muốn biết là chúng ta có thể sản xuất bao nhiêu thịt bò nếu chúng ta chọn sản xuất 1 tấn bắp, nhưng câu hỏi đã cho chúng tôi 50 tấn. Để giảm phương trình này xuống, chúng tôi chia mỗi bên cho 25 và điều này cho chúng ta:
 
2 tấn ngô = 1 tấn thịt bò
 
Và sau đó giảm xuống một lần nữa, cho chúng ta:
 
1 tấn ngô = ½ tấn thịt bò.
 
Đó là câu trả lời của chúng tôi. Chi phí cơ hội để sản xuất một tấn ngô là ½ một tấn thịt bò.
 
Chúng tôi chỉ xem xét lựa chọn này từ một góc nhìn. Hãy nhìn nó từ góc nhìn ngược lại. Nếu Quốc gia A có thể sản xuất 50 tấn ngô hoặc 25 tấn thịt bò thì chi phí cơ hội cho họ sản xuất 25 tấn thịt bò là bao nhiêu? Đó là giá trị của giải pháp thay thế tốt nhất tiếp theo, trong đó, tất nhiên, đang sản xuất 50 tấn ngô. Vì vậy, trong trường hợp này, phương trình của chúng ta như sau:
 
25 tấn thịt bò = 50 tấn ngô.
 
Cùng một phương trình, thứ tự khác nhau. Giảm xuống, chúng tôi nhận được:
 
1 tấn thịt bò = 2 tấn ngô.
 
Vì vậy, điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chi phí cơ hội để sản xuất một tấn thịt bò tương đương với 2 tấn ngô mà chúng tôi có thể sản xuất. Chúng tôi đã hy sinh 2 tấn ngô để sản xuất một tấn thịt bò.
 
Tại sao chúng ta quan tâm đến điều này? Bởi vì chúng tôi muốn biết những gì chúng tôi đang làm tốt, vì vậy cuối cùng chúng tôi có thể chuyên làm điều này thay vì làm một cái gì đó chúng tôi không phải là tốt. Chi phí cơ hội cho thấy giá trị trong bất kỳ quyết định nào. Tại sao tôi nên dành tất cả thời gian để sản xuất thịt bò nếu tôi có thể sử dụng cùng một lượng tài nguyên và sản xuất gấp đôi lượng ngô? Chi phí cơ hội chỉ tiết lộ điều này cho chúng tôi.
 
Kinh tế là tất cả về việc có được kết quả tốt nhất với số tiền ít nhất của nỗ lực hoặc sản xuất một số lượng lớn hơn của một điều với cùng một lượng tài nguyên.
 
Làm thế nào về một ví dụ khác? Giả sử trong một giờ vào tối thứ bảy, tôi có thể nhập 3 bài thi học kỳ hoặc nướng 1 tá cookie chocolate. Chi phí cơ hội của tôi trong việc chọn viết một bài học hạn là gì? Phương trình của tôi trông như thế này:
 
3 giấy tờ dài hạn = 12 cookie chocolate
 
Chia 3 cho mỗi bên, tôi giảm nó xuống:
 
Giấy 1 tháng = 4 cookie chocolate
 
Vì vậy, chi phí cơ hội cho tôi lựa chọn để viết một bài báo trong thời gian một giờ này vào một đêm thứ bảy là tôi sẽ hy sinh 4 cookie.
 
Bạn có thể sử dụng phương pháp này để tính toán chi phí cơ hội cho bất kỳ lựa chọn chính nào, cho dù đó là mức độ của hai hàng hoặc liệu nó có ở mức độ kinh tế lựa chọn giữa hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng hay không.
 
Kỹ năng kinh tế mà bạn vừa học được là khối xây dựng để tạo ra đường cong khả năng sản xuất.
 

Bình luận

CHU VAN SON
2018-10-26 18:17:38
Đào Văn Hải Đào
2019-01-11 03:38:18

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn