GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Điều kiện để tính giá thành là gì, áp dụng với đối tượng nào? Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tính giá thành theo đơn đặt hàng mới nhất năm 2020

1. Điều kiện áp dụng tính giá thành theo đơn đặt hàng

  • Doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc.
  • Doanh nghiệp sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng.

Lưu ý: Đặc điểm của cách tính giá thành theo đơn đặt hàng là tính giá thành sản phẩm theo từng đơn đặt hàng, nên việc tổ chức kế toán chi phí phải chi tiết hóa theo từng đơn hàng.

tính giá thành theo đơn đặt hàng

2. Đối tượng áp dụng tính giá thành theo đơn đặt hàng bao gồm

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Là từng đơn đặt hàng.

Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Là từng sản phẩm hoặc từng loạt hàng đã sản xuất hoàn thành theo đơn đặt hàng của khách hàng. Kỳ tính giá thành không phù hợp với kỳ báo cáo mà là khi đơn đặt hàng hoàn thành.

3. Hướng dẫn quy trình thực hiện tính giá thành theo đơn đặt hàng

Nếu Doanh nghiệp mà áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng ⇒ thì Kế toán phải mở bảng kê tập hợp Chi phí sản xuất cho từng đơn đặt hàng, chi tiết cho từng sản phẩm, từng loạt hàng.

Nếu Doanh nghiệp áp dụng cách tính giá thành theo đơn đặt hàng thì các loại chi phí được tập hợp và hạch toán như sau:

Chi phí trực tiếp (Nguyên vật liệu, nhân công).

Đối với chi phí trực tiếp bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp phát sinh liên quan trực tiếp đến đơn đặt hàng nào thì được tập hợp và hạch toán trực tiếp cho đơn đặt hàng đó theo các chứng từ gốc.

Chi phí sản xuất chung.

Đối với chi phí sản xuất chung khi phát sinh được tập hợp theo từng bộ phận, từng phân xưởng. Cuối tháng phân bổ theo tiêu chuẩn phù hợp cho từng đơn đặt hàng. Các tiêu chuẩn phân bổ như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, giờ công sản xuất,…

Quy trình tính giá thành theo đơn đặt hàng.

Đối với cách tính giá thành theo đơn đặt hàng ⇒ Doanh nghiệp có thể vận dụng một trong các cách tính giá thành cụ thể sau: phương pháp trực tiếp; phương pháp phân bước; phương pháp tỉ lệ; phương pháp hệ số và phương pháp liên hợp.

Để lựa chọn được phương pháp phù hợp ⇒ Doanh nghiệp cần căn cứ vào tính chất, số lượng sản phẩm của từng đơn đặt hàng.

Dù lựa chọn theo phương pháp nào thì cuối mỗi tháng đều phải căn cứ CPSX đã tập hợp ở từng phân xưởng, đội sản xuất theo từng đơn đặt hàng trên bảng kê chi phí sản xuất để ghi vào các bảng tính giá thành của đơn đặt hàng có liên quan, như sau:

Trường hợp đơn đặt hàng đã hoàn thành ⇒ thì toàn bộ chi phí đã tập hợp trên bảng tính giá thành là tổng giá thành thực tế của đơn đặt hàng hoàn thành.

Trường hợp đơn đặt hàng chưa hoàn thành ⇒ thì chi phí đã tập hợp được trong bảng tính giá thành là giá trị của sản phẩm làm dở.

Lưu ý: Đối với những đơn đặt hàng mà sản xuất nhiều loại sản phẩm (sản xuất hàng loạt). Trong đó có một số sản phẩm đã sản xuất xong, nhập kho hoặc giao trước cho khách hàng, nếu các đơn hàng này cần hạch toán thì giá thành của những sản phẩm này được tính theo giá thành kế hoạch, phần chi phí còn lại là giá trị của sản phẩm làm dở. Và giá trị sản phẩm làm dở của đơn hàng được xác định như sau:

Giá trị sản phẩm
 làm dở của đơn hàng
= Tổng chi phí sản xuất
 của đơn hàng
- Tổng giá thành kế hoạch
của 1 số sản phẩm đã hoàn thành
của đơn hàng

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn