trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách tính lãi suất hiệu quả

Lãi suất thực tế là tỷ lệ sử dụng mà người vay thực sự trả cho khoản vay . Nó cũng có thể được coi là lãi suất thị trường hoặc lãi suất đến khi đáo hạn . Tỷ lệ này có thể thay đổi theo tỷ lệ được ghi trên tài liệu cho vay, dựa trên phân tích một số yếu tố; một tỷ lệ hiệu quả cao hơn có thể dẫn một người đi vay đến một người cho vay khác . Những yếu tố này là:
 
Số lần nợ được cộng dồn trong năm
 
Số tiền lãi thực tế đã trả
 
Số tiền nhà đầu tư trả cho khoản nợ
 
Khi chỉ kết hợp tác động của lãi kép lên lãi suất, các bước cần thiết để tính lãi suất thực tế là:
 
Xác định vị trí trong các tài liệu cho vay giai đoạn kép . Có thể là hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.
 
Xác định lãi suất đã nêu trong các tài liệu cho vay.
 
Nhập thời gian lãi kép và lãi suất đã nêu vào công thức lãi suất hiệu quả, đó là:
 
r = (1 + i / n) ^ n-1
 
Ở đâu:
 
r = Lãi suất thực tế 
 
i = Lãi suất đã nêu 
 
n = Số kỳ lãi kép mỗi năm 
 
Ví dụ, một tài liệu cho vay có lãi suất đã nêu là 10% và yêu cầu lãi kép hàng quý. Bằng cách nhập thông tin này vào công thức lãi suất hiệu quả, chúng tôi sẽ đạt được mức lãi suất sau:
 
(1 + 10% / 4) ^ 4-1 = 10.38% Lãi suất thực tế
 
Có những trường hợp khác có thể làm thay đổi lãi suất được trả đến một mức độ lớn hơn. Xem xét các yếu tố bổ sung sau:
 
Phụ phí . Bên vay có thể trả thêm phí là hình thức chi phí lãi cải trang. Các khoản phí này có giá trị bao gồm trong tính toán nếu chúng là vật liệu.
 
Thay đổi số tiền cho vay . Nếu nhà đầu tư không đồng ý rằng lãi suất thị trường phù hợp với lãi suất đã nêu sẽ được người vay thanh toán, nhà đầu tư có thể chào giá ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền mặt để nhận được khoản nợ. Vì vậy, nếu lãi suất thị trường cao hơn số tiền mặt của công cụ nợ, người vay trả ít hơn cho khoản nợ, do đó tạo ra lợi nhuận hiệu quả cao hơn. Ngược lại nếu lãi suất thị trường thấp hơn số tiền mặt của công cụ nợ, người vay sẵn sàng trả nhiều hơn cho khoản nợ.
 
Tiến hành một phân tích đầy đủ về lãi suất hiệu quả có thể được chiếu sáng hoàn toàn cho một người vay, người có thể thấy rằng một thỏa thuận vay mượn tiềm năng nên tránh
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn