GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2017 từ thu nhập ở nhiều lĩnh vực khác nhau đi kèm ví dụ cụ thể để tính thuế TNCN Ví  dụ như tính thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh, ...

1.  Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

1.1.Thu nhập từ kinh doanh

Căn cứ theo Luật số 71/2014/QH13 tại Điều 2, Khoản 4 Sửa đổi Điều 10 về cách tính thuế thu nhập cá nhân  như sau:

“Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

 Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.”

Thuế TNCN

=

Doanh thu

x

Thuế suất thuế TNCN

Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Doanh thu:

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Thuế suất:

Căn cứ theo Luật 71/2014/QH13 quy định về thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

– Hoạt động kinh doanh khác: 1%

1.2.  Thu nhập từ tiền lương, tiền công

1.1.1  Đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất

 

Theo điều 7 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC Thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản giảm trừ

 

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế

=

Tổng thu nhập

-

Các khoản được miễn thuế

 

Tổng thu nhập:

- Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.

 ->Các khoản được miễn thuế bao gồm:Tại Điều 3Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản được miễn thuế như sau

- Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không quá 680.000/ tháng (Nếu DN tự nấu ăn hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết).

- Tiền trang phục không quá 5.000.000/năm.

- Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại không vượt quá quy định. (Khoản phụ cấp này công ty phải xây dựng quy chế sao cho phù hợp với tình hình thực tế của DN).

- Tiền phụ cấp thuê nhà cho nhân viên không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

- Tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.

Căn cứ theo Luật số 71/2014/QH13 tại Điều 2, Khoản 3 Bổ sung khoản 15 và khoản 16 vào Điều 4 thì bổ sung thêm các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

->Các khoản giảm trừ bao gồm:Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản giảm trừ bao gồm

- Mức giảm trừ đối với bản thân là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

- Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học... (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên góp của các tổ chức đó).

** Thuế suất thuế thu nhập cá nhân

Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế suất tương ứng.Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85 trđ

Ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân: Bà Trịnh Thị Yến có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng 3/2017 như sau :

+ Lương thực tế là 40 trđ.

+ Trong 40 trđ có 1trđ tiền phụ cấp ăn trưa.

+ Bà đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) trên mức lương 10tr

+ Bà Yến nuôi 2 con dưới 18 tuổi (Đã đăng ký mẫu 16/DK-TNCN để lấy giảm trừ).

Thuế TNCN trong tháng của Bà Trịnh Thị Yến được tính như sau:

-   Thu nhập của Bà Trịnh Thị Yến là 40 trđ, được miễn tối đa 680.000 (tiền ăn trưa).

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

       = 40.000.000 – 680.000 = 39.320.000 

-     Bà Trịnh Thị Yến được giảm trừ các khoản sau :

- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân : 9.000.000 đ

 - Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con): 3.600.000 x 2 = 7.200.000

- BHXH, BHYT, BHTN: 10.000.000 x (8% +1.5% + 1%)= 1.050.000

   Tổng cộng các khoản được giảm trừ : 9.000.000 + 7.200.000 + 1.050.000 = 17.250.000

-      Thu nhập tính thuế của Bà Trịnh Thị Yến là :

Thu nhập tính thuế      = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

= 39.320.000 – 17.250.000 = 22.070.000

Bây giờ chúng ta sẽ đưa thu nhập tính thuế 22.070.000 vào Biểu thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần bên trên để tính Số thuế phải nộp :

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế  lũy tiến từng phần :

+ Bậc 1 : Thu nhập tính thuế đến 5 trđ, thuế suất 5% :

                        5.000.000 x 5% = 250.000

+Bậc 2 : Thu nhập tính thuế trên 5 trđ đến 10 trđ, thuế suất 10% :

(10.000.000 – 5.000.000) x 10% = 500.000

+ Bậc 3 : nhập tính thuế trên 10 trđ đến 18 trđ, thuế suất 15 % :

(18.000.000 – 10.000.000) x 15% = 1.200.000

+ Bậc 4 : nhập tính thuế trên 18 trđ đến 32 trđ, thuế suất 20% :

(22.070.000 – 18.000.000) x 20% = 814.000

ð  Tổng số thuế Bà Trịnh Thị Yến phải nộp trong tháng 3 là :

250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 814.000 = 2.764.000

Cách 2 : Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn theo công thức trên biểu thuế lũy tiến từng phần bên trên để tính. Ta thấy:

Thu nhập tính thuế trong tháng: 22.070.000 là thuộc bậc 4 trong biểu thuế suất lũy tiến.

Mà công thức của bậc 4 là: 20% TNTT – 1,65 triệu

ð  Số thuế TNCN phải nộp như sau:

22.070.000 x 20% - 1.650.000 = 2.764.000

1.2.1  Đối với cá nhân không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhậptừ 2.000.000 trở lên như sau:

- Đối với Cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có mã số thuế hay không).

Chú ý: Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trênnhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuếthì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 23/CK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thunhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

(Người làm cam kết 23 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết)

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tínhthuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấutrừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cánhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bịxử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

1.2.2   Đối với cá nhân không cư trú

Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng

Số thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

x

Thuế suất 20%

 

2.  Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ đầu tư vốn

Số thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 5%

 

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng vốn

->Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 20%

 

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn góp được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn

->Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

×

Thuế suất 0.1%

 

4.  Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng

×

Thuế suất 2%

 

5.  Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ bản quyền

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập        tính thuế

×

thuế suất 5%.

 

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

6.  Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 5%

         
 

Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.

7.  Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ trúng thưởng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 10%

 

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. Chi tiết xem tại Khoản 1, Điều 15 của Thông tư 111/2013.

8.   Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 10%

 

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể quy định tại Khoản 1 điều 16 của thông tư 111/2013/TT-BTC

 

TỔNG SỐ THUẾ TNCN CỦA CÁ NHÂN PHẢI NỘP

=

SỐ THUẾ TNCN PHÁT SINH TỪ 9 NGUỒN THU NHẬP TRÊN

Nếu bạn chưa biết cách tính thuế thu nhập cá nhân, chưa biết làm báo cáo thuế hãy tham gia ngay một lớp học kế toán thuế ngắn hạn trên chứng từ thực tế của Kế Toán Minh Việt
Liên hệ Hotline: 0982 686 028 (Mr Hải)

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Gia Công Cơ Khí Quang Minh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Ct Holding
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Titugroup Việt Nam

Bình luận

Thu Hiền
2018-08-09 10:30:32

E chào các a c. E hỏi về thuế tncn.cty e có trường hợp 1 người trước làm cty e, đã nghỉ làm từ năm 2016. Năm 2017 vẫn để tên ng đó trên bảng lương. Giờ thuế gọi nói: lao động đó lên thuế xác nhận là k có thu nhập tại cty e. E mới vào cty. Giờ có phương án nào để cải thiện tình hình k ạ. Mong a c tư vấn giúp e ạ. E cảm ơn

Joa Nguyễn
2018-08-09 10:33:00

lao động có thu nhập từ chỗ khác nhưng dưa vào bảng lương thì họ phải đóng thuế TNCN của họ sau khi bị truy thu, thỏa thuận với người lao động và đống phần thuế đó cho họ

Thu Hiền
2018-08-09 10:34:56

phải thỏa thuận với họ, cái này mà thuế no phạt là phê như con tê tê luôn, cái này thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thuế Ví dụ bên kia họ trả lương là 5tr bên e là 5.5tr . Tổng là 10.5tr. Số thuế phải nôp là (10.5tr*12)*10%= 12.6tr à a. Hay ntn ạ

Thế Hoàng
2018-08-09 16:24:30

Mình đang vướng mắc vấn đề này nhờ các bạn tư vấn. Theo qui định thì cá nhân có thu nhập từ hoa hồng đại lý vé sổ, bảo hiểm… sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 5% nếu tổng thu nhập trong năm từ 100 triệu đồng trở lên. Cty hàng tháng chi trả tiền hoa hồng cho cá nhân này với số tiền hoa hồng không cố định (thay đổi tùy theo doanh thu bán hàng) < 100triệu/tháng. Theo qui định nếu công ty xác định được số tiền chi trả cho cá nhân này >100tr/năm thì phải khấu trừ, kê khai và thuế theo qui định. Trong khi thời điểm chi trả trong năm cty không thể ước tính được tổng hoa hồng sẽ trả cho cả năm (có tháng 1tr, có tháng 20tr, có tháng 5tr….) vì nó tùy thuộc vào doanh thu biến động trong năm. Vậy công ty trừ thuế TNCN trong trường hợp này như thế nào để bảo đảm tuân thủ đúng qui định của luật thuế TNCN? Xin cám ơn

Kiên Nguyễn
2018-08-09 16:25:24

Tạm thu 5%. Trên mỗi lần pháp sinh, k phân biệt lớn nhỏ. Cuối năm tài chính thì quyết toán thuế TNCN 1 lần lần 1.

Trầm Lê
2018-08-16 03:52:32

A/c cho em hỏi: em đang có bầu và nhận lương 2 CTY như sau. CTY 1: lương 9 triệu và tham gia bhxh là 9 triệu. CTY 2: lương căn bản 4,5 triệu ko tham gia bhxh. Vậy em cần làm thủ tục gì, ở CTY nào để không đóng thuế thu nhập cá nhân. Mình có con nhỏ và yêu cầu nhân sự CTY thứ 2 làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh. Nhưng bạn đó nói là mức lương chưa phải nộp thuế nên kêu làm tại CTY thứ 1( giảm trừ gia cảnh) Xin chân thành cảm ơn!

Linh Giang
2018-08-16 03:54:35

bạn có làm người phụ thuộc ở cty 1 thì đến khi quyết toán bạn vẫn phải kê khai thu nhập ở cty 2, mà như trường hợp của bạn thì cty 1 họ sẽ k quyết toán thay hộ bạn dc, nếu như ở cty 2 bạn nhận lương k trừ 10%, vì vậy bạn tự đki người phụ thuộc và tự quyết toán thuế tncn

Trịnh Lan Anh
2018-08-16 03:56:04

Cty 1 giảm trừ của bản thân 9 tr ko phải nộp thuế. Cty 2 đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con dc 3,6 tr còn lại phải tính thuế theo lũy tiến (cả 2 cty ký hđ dài hạn và cuối năm bạn tự quyết toán thuế tncn)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào