trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách tính tỉ lệ quay vòng tài sản

Tỷ lệ doanh thu tài sản so sánh doanh thu kinh doanh với giá trị sổ sách của tài sản. Phương pháp này được sử dụng để ước tính hiệu quả mà ban quản lý sử dụng tài sản để sản xuất ra doanh thu. Một mức độ doanh thu cao chỉ ra rằng một thực thể sử dụng một số tiền tối thiểu của vốn lưu động và tài sản cố định trong hoạt động hàng ngày của nó.
 
Để tính tỷ lệ doanh thu tài sản, chia doanh thu theo tổng tài sản trung bình. Tài sản trung bình được tính bằng cách cộng lại tổng số tài sản đầu và kết thúc cho giai đoạn đo lường và chia cho hai. Công thức là:
 
Doanh thu ÷ Tổng tài sản trung bình 
 
Ví dụ: một thực thể có doanh thu 1.000.000 USD, bắt đầu tổng tài sản là 200.000 USD và kết thúc tổng tài sản là 300.000 USD. Tỷ lệ xoay vòng tài sản là:
 
$ 1,000,000 Doanh thu ÷ ((200,000 đô la Tài sản ban đầu + 300,000 đô la Mỹ) ÷ 2)
 
= 4: 1 Tỷ lệ doanh thu tài sản 
 
Trong ví dụ, doanh nghiệp đang tạo ra doanh thu $ 4 cho mỗi 1 đô la của tài sản.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Việc thiếu một tỷ lệ này là một số ngành công nghiệp đòi hỏi phải đầu tư lớn vào tài sản, như các nhà máy lọc dầu, do đó các kết quả nghèo nàn của tỷ lệ này không thực sự chứng tỏ hiệu quả của một công ty. Tỷ lệ này cũng có thể mang lại kết quả không chính xác khi một doanh nghiệp xây dựng một lượng lớn tài sản sở hữu là kết quả của các hoạt động mua lại, vì lợi thế không phải là một tài sản có hiệu quả. Nếu đây là trường hợp, và công thức thay thế cho tỷ lệ này là:
 
Doanh thu ÷ (Tổng tài sản trung bình - Lợi thế thương mại)
 
Các nhà quản lý có thể tập trung cải thiện tỷ lệ này quá nhiều, dẫn đến mức vốn lưu động không đủ. Ví dụ: một công ty có thể đòi hỏi các điều khoản thanh toán cực kỳ ngắn để giảm đầu tư vào tài khoản của mình, điều này có thể làm mất doanh thu từ khách hàng mong đợi thời hạn dài hơn.
 
Khi sử dụng tỷ lệ này để đánh giá doanh nghiệp, cách tốt nhất là sử dụng các thực thể khác trong cùng ngành làm chuẩn. Lý do là các công ty khác có thể có yêu cầu tài sản và cơ cấu vốn giống nhau.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn