GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý mới nhất

Trước ngày 15/11/2014 Việc xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý được xác định như sau:

Theo quý: Dành cho doanh nghiệp đã và đang hoạt động có tổng doanh thu năm trước liền từ từ 20 tỷ trở xuống.

 Theo tháng: Dành cho doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đang hoạt động có tổng doanh thu năm trước liền kê trên 20 tỷ.

Nhưng bắt đầu từ ngày 15/11/2014 kể từ khi thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014 có hiệu lực thì việc xác định kỳ kê khai thuế GTGT của doanh nghiệp có nhiều sự thay đổi.

cách xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay theo quý

Cụ thể tại Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của TT 151 có quy định như sau:
 1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

- Khai thuế theo quý áp dụng đối với Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

- Trường hợp Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ:

- Công ty TNHH Tâm Bảo Phát bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 Công ty TNHH Tâm Bảo Phát thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Công ty TNHH Tâm Bảo Phát căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

- Công ty Cổ Phần VK RUBBER  bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 Công ty Cổ Phần VK RUBBER  thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Công ty Cổ Phần VK RUBBER  căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.


Chú ý: DN có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Đọc thêm bài:

2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụCông ty TNHH TM và Dịch Vụ Đại Nam năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Đại Nam vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụCông ty CP Thiết Bị Điện Hưng Phát năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì Công ty CP Thiết Bị Điện Hưng Phát vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Ví dụ: Công ty TNHH TM và DV Tiến Thành năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 Công ty TNHH TM và DV Tiến Thành thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ: Công ty CP Thương Mại và Xây Dựng Minh Toán năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, Công ty CP Thương Mại và Xây Dựng Minh Toán tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 Công ty CP Thương Mại và Xây Dựng Minh Toán thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.


3) Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.”


4) Đối tượng khai thuế GTGT theo tháng:

Khai thuế theo tháng áp dụng đối với DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.

 

Bình luận

Vai O
2018-08-10 17:29:07

Từ tháng 2/2017 đến hiện tại cty kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, do đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa phát sinh doanh thu. Thuế GTGT được khấu trừ 600 triệu. Bây giờ mình muốn làm thủ tục xin hoàn thuế, vậy có thể gửi lại tờ khai 01/GTGT điều chỉnh giảm 600 triệu, đồng thời gửi tờ khai 02/GTGT được không? (Vì hoàn thuế trong giai đoạn đầu tư phải gửi tờ khai 02/GTGT). Xin cảm ơn!

Nguyễn Trinh
2018-08-10 17:30:23

Bạn làm tờ khai bổ sung cho tờ khai 01 và 02 là ok. sau đó làm thủ tục hoàn thuế.... mình đã xử lý như thế này rồi...

Gia Độ
2018-08-10 17:31:22

Mình chi tiết cho bạn từng bước 1 nhé: 1. Làm Giấy đề nghị hủy kê khai thuế theo mẫu 01/GTGT để sang nộp 02/GTGT 2. Làm Giấy đề nghị yêu cầu hoàn thuế GTGT theo dự án đầu tư. Mẫu 02/GTGT 3. Làm Bảng kê HĐ đầu vào 4. Bản sao Giấy CNĐT, GPKD, GPXD 5. Vào web nộp hoàn thuế online nhé Tất cả phải đóng dấu, sao y bản chính. Lưu ý là cty bạn đã góp đủ vốn điều lệ kể từ lúc bạn ĐK hoàn thuế. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Kẹo Đắng
2018-09-10 14:57:22

Mọi người giúp mình với ạ. Công ty mình kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT và giờ phát sinh thêm khoản thuế đầu vào thuộc dự án đầu tư nên kê khai vào mẫu 02/GTGT. Cho mình hỏi là khi nào thì làm thủ tục hoàn thuế và có bắt buộc số thuế phải từ 300 triệu trở lên mới được hoàn thuế? và có yêu cầu phải trong thời gian bao lâu mới được hoàn thuế k ạ. Mình có được phép chuyển số thuế GTGT của mẫu 02/GTGT vào chỉ tiêu nào đó của mẫu 01/GTGT để được bù trừ thuế k ạ. Ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình nhé ! .Mình đang mông lung về cách xử lý thuế GTGT đầu vào trên mẫu 02/GTGT quá.Mong add duyệt bài !

Sương Nguyễn
2018-09-10 14:58:22

Vẫn khấu trừ thuế của dự án đầu tư,nếu số thuế của dadt sau khi khấu trừ trên 300 tr ms đc hoàn,dưới 300tr thì chuyển qua kì sau khai tiếp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn