trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10703
Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư Số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính
 
1/ Cách xác định lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:
 Ta có: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế
Nếu:
- Thu nhập tính thuế > 0 => DN lãi
- Thu nhập tính thuế < 0 = > DN lỗ
(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)
cách xác định lỗ và chuyển lỗ
 
2/ Cách chuyển lỗ:
 
- DN có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế.
- Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 
Ví dụ: Công ty A năm 2015 lỗ là 20 triệu, năm 2014 lãi 22 triệu. DN được chuyển toàn bộ số lỗ 20 triệu sang phần thu nhập chịu thuế năm 2016.
 
- Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:
Nợ 4211: 20 triệu
      Có 4212: 20 triệu
- Cuối năm:
Nợ 911: 22 triệu
     Có 4212: 22 triệu
 
Chú ý: Số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng hoặc nhỏ hơn số Thu nhập chịu thuế tức (Chỉ tiêu [C1]) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 
VD2: Công ty B năm 2015 lỗ 10 triệu, năm 2016 lãi 5 triệu đồng thì:
  + Được chuyển tối đa 5 triệu đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2013.
  + Số lỗ còn lại 5 triệu, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2012 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.
 
- Cách hạch toán đầu năm:
Nợ 4211: 10 triệu
       Có 4212: 10 triệu
- Cuối năm:
Nợ 911: 5 triệu
      Có 4212: 5 triệu
 
Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK:
 
 - Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) -> Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN”, như hình bến dưới:
Chú ý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, thì xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp.
 
Lưu ý: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.
(sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
 
- Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.
 
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1