GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư Số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính
 
1/ Cách xác định lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:
 Ta có: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế
Nếu:
- Thu nhập tính thuế > 0 => DN lãi
- Thu nhập tính thuế < 0 = > DN lỗ
(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)
cách xác định lỗ và chuyển lỗ
 
2/ Cách chuyển lỗ:
 
- DN có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế.
- Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 
Ví dụ: Công ty A năm 2015 lỗ là 20 triệu, năm 2014 lãi 22 triệu. DN được chuyển toàn bộ số lỗ 20 triệu sang phần thu nhập chịu thuế năm 2016.
 
- Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:
Nợ 4211: 20 triệu
      Có 4212: 20 triệu
- Cuối năm:
Nợ 911: 22 triệu
     Có 4212: 22 triệu
 
Chú ý: Số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng hoặc nhỏ hơn số Thu nhập chịu thuế tức (Chỉ tiêu [C1]) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 
VD2: Công ty B năm 2015 lỗ 10 triệu, năm 2016 lãi 5 triệu đồng thì:
  + Được chuyển tối đa 5 triệu đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2013.
  + Số lỗ còn lại 5 triệu, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2012 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.
 
- Cách hạch toán đầu năm:
Nợ 4211: 10 triệu
       Có 4212: 10 triệu
- Cuối năm:
Nợ 911: 5 triệu
      Có 4212: 5 triệu
 
Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK:
 
 - Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) -> Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN”, như hình bến dưới:
Chú ý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, thì xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp.
 
Lưu ý: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.
(sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
 
- Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.
 
 

Bình luận

Hằng HT
2018-08-10 17:25:25

Anh, Chị, bạn nào có kinh nghiệm điều chỉnh số liệu sau quyết toán cho E xin ít kinh nghiệm với ạ, bên Cty E quyết toán hết năm 2016 mà bị giảm lỗ thì có cần nộp lại BCTC 2017 ko nhỉ? Xin cảm ơn cả nhà ạ!

Hiệp Nguyễn
2018-08-10 17:25:55

Không nộp lại báo cáo bạn nhé! nếu công ty vẫn lỗ không phát sinh khoản truy thu hay phạt tiền thuế thì không định điều chỉnh gì, chỉ căn cứ quyết định để sau này có số liệu chuyển lỗ chính xác. Nếu có truy thu thuế GTGT hoặc phạt hành chính thì bạn hạch toán vào ngày có quyết định Nợ 811/Có 3333 hoặc 3338 tương ứng số tiền

Bi Bo
2018-08-10 17:26:23

C phải căn cứ được năm 2017 lãi hay lỗ, nếu năm 2017 lãi mà đã chuyển lỗ trong vòng 5 năm trước sang thì làm lại qt tndn nộp thêm Tiền thuế phát sinh. Còn nếu giảm mà 2017 lỗ thì chỉ theo dõi nội bộ sô Tiền được phép chuyển lỗ còn lại theo quyết toán khi chuyển lỗ các năm sau

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn