GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cân đối kế toán là gì Trách nhiệm - Một nghĩa vụ gắn kết về mặt pháp lý một công ty để giải quyết nợ thống kê các khoản phí phải nộp.
 
Cân đối kế toán - Một bản tóm tắt định lượng về tình trạng tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, bao gồm cả tài sản, nợ phải trả và giá trị thực.
 
Phần đầu tiên của bảng cân đối cho thấy tất cả các tài sản sản xuất một công ty sở hữu, và phần thứ hai cho thấy tất cả các phương pháp tài chính (chẳng hạn như các khoản nợ và các cổ đông vốn chủ sở hữu). Tài sản - Bất kỳ mục có giá trị kinh tế thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc công ty, đặc biệt là mà trong đó có thể được chuyển đổi sang tiền mặt. Ví dụ như tiền mặt, chứng khoán, các khoản phải thu, hàng tồn kho, thiết bị văn phòng, bất động sản, xe hơi, và các tài sản khác. Trên một bảng cân đối tài sản là bằng tổng của các khoản nợ, cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và lợi nhuận để lại. Từ một góc độ kế toán, tài sản được chia thành các loại sau:
 
Tài sản lưu động (tiền mặt và các mặt hàng chất lỏng khác),
 
Tài sản dài hạn (bất động sản, nhà máy, thiết bị),
 
tài sản trả trước và trả chậm (chi tiêu cho các chi phí trong tương lai chẳng hạn như bảo hiểm, tiền thuê nhà, lãi)
 
tài sản vô hình (thương hiệu, bằng sáng chế, bản quyền tác giả, thiện chí).
 
Trách nhiệm - Một nghĩa vụ gắn kết về mặt pháp lý một công ty để giải quyết nợ. Khi một người chịu trách nhiệm cho một khoản nợ, họ có trách nhiệm trả nợ. Nợ phải trả được ghi nhận trên bảng cân đối và có thể bao gồm các khoản phải trả, thuế, tiền lương, chi phí phải trả, và các khoản thu chậm. Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm, trong khi nợ dài hạn là các khoản nợ phải trả trong khoảng thời gian lâu hơn. Vốn chủ sở hữu cổ đông - quyền sở hữu trong một công ty dưới hình thức cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi. Nó được tính bằng cách lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả; ở đây còn gọi là vốn chủ sở hữu hoặc net giá trị hay giá trị sổ sách.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào