GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

 
Công thức chung 
 
= COUNTIF ( $ A $ 1: A1 , giá trị )
 
Giải trình 
 
Để tạo một số lượng chạy các giá trị nhất định xuất hiện trong dải ô, bạn có thể sử dụng COUNTIF với một " tài liệu tham khảo hỗn hợp " để tạo ra một tổng số chạy. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C5 là:
 
= IF ( B5 = "xanh" , COUNTIF ( $ B $ 5: B5 , "xanh" ), "" )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
chay-so-lan-xuat-hien-trong-danh-sach-excel
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Làm việc từ trong ra ngoài, chức năng COUNTIF được thiết lập để đếm giá trị "xanh" xuất hiện trong cột B:
 
COUNTIF ( $ B $ 5: B5 , "xanh" )
 
Lưu ý bên trái của tham chiếu phạm vi bị khóa ($ B $ 5) và bên phải là tương đối (B5). Đây được gọi là "hỗn hợp tham khảo", vì nó chứa cả địa chỉ tuyệt đối và tương đối, và nó tạo ra một phạm vi mở rộng .
 
Khi công thức được sao chép, ô đầu tiên trong tài liệu tham khảo bị khóa, nhưng tài liệu tham khảo thứ hai mở rộng để bao gồm mỗi hàng mới. Trên mỗi hàng, COUNTIF tính  các ô có trong phạm vi bằng "màu xanh" và kết quả là số lần chạy.
 
Lớp bên ngoài của công thức sử dụng hàm IF để kiểm soát khi COUNTIF cháy. COUNTIF chỉ tạo ra một đếm khi giá trị trong B là "xanh". Nếu không, NẾU trả về một chuỗi rỗng ("").
 
Chạy đếm từng giá trị
 
Để tạo một số lượng chạy của mỗi giá trị xuất hiện trong cột A, bạn có thể sử dụng một phiên bản chung của công thức như sau:
 
= COUNTIF ( $ A $ 1: A1 , A1 )

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn