GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chế độ thai sản mới nhất hiện nay năm 2017 - 2018 bao gồm thủ tục hồ sơ hướng chế độ thai sản khi sinh con, khám thai, nhận nuôi con

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN chia sẻ TOOL tính tiền thai sản tự động bạn xem thêm: TOOL tính tiền thai sản

Thủ tục hồ sơ và chế độ hưởng thai sản cụ thể như sau

A/ Khi sinh con

a. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (bản sao công chứng hoặc bản chính)

- Giấy chứng nhận thương tật hoặc biên bản Giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (bản sao công chứng hoặc bản chính) đối với trường hợp có tỉ lệ thương tật từ 21% trở nên.

chế độ thai sản 2016

b. Chế độ thai sản khi sinh con

- Được nghỉ 6 tháng (tổng thời gian trước và sau khi sinh) Thời gian nghỉ trên tính cả các ngày ngỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

+ Nghỉ trước khi sinh tối đa là 2 tháng

+ Trong trường hợp người mẹ sinh đôi, sinh ba...thì từ con thứ 2 trở đi cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH,  thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

 Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

- Được hưởng tiền trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công mà người mẹ đã đóng trong 6 tháng liền kề trước khi sinh.

- Được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người con.

 - Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện KHH dân số là mức bình quân tiền lương, tiền công của các tháng đã đóng BHXH.

 

+ Người phụ nữ sau khi sinh sẽ được nghỉ ít nhất 4 tháng. Trong trường hợp đi làm sớm hơn thì sẽ được hưởng tiền lương, tiền công như bình thường và tiếp tục được hưởng chế độ thai sản đến hết thời hạn theo quy định.

 Việc đi làm sớm hơn thời gian nghỉ cho phép này phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được sự người sử dụng lao động đồng ý.

 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:

- Điều kiện: Trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con là 06 tháng và thời gian nghỉ thêm đối với trường hợp sinh đôi trở lên, mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Thời gian nghỉ:

+ Tối đa 10 ngày/năm nếu sinh đôi trở lên.

               + Tối đa 7 ngày/năm nếu sinh con phải phẫu thuật.

               + Nghỉ 5 ngày/năm cho các trường hợp khác.

- Mức hưởng:

+ 25% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ tại nhà).

+ 40% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ tập trung).

B/ Khám thai

a. Thủ tục hồ sơ:

Sổ khám thai hoặc giấy khám thai (bảo chính hoặc bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận việc nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo Mẫu C65-HD

 

b. Quyền lợi được hưởng

- Được nghỉ khám thai 5 lần trong thời gian mang thai. Mỗi lần khám thai được nghỉ 1 ngày. Được nghỉ 2 ngày trong 1 lần khám thai nếu cơ sở ý tế ở xa hoặc thai không bình thường hoặc người mang thai có bệnh lý.

Số ngày nghỉ này tính theo ngày làm việc bình thường, không kể các ngày nghỉ, lễ, tết...Nếu nghỉ vào các ngày này thì sẽ không được tính hưởng trợ cấp.

- Thực hiện các biện pháp tránh thai: (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần):

+ Triệt sản (cả nam/nữ): nghỉ 15 ngày.

+ Đặt vòng: nghỉ 7 ngày.

 

C/ Chế độ thai sản trong những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi sinh như: Sau khi sinh mẹ bị chết, sau khi sinh con bị chết.

a. Thủ tục hồ sơ:

- Giấy bảo tử (bản sao công chứng hoặc bản chính) hoặc giấy chứng tử của con (bản sao công chứng hoặc bản chính) trong trường hợp con bị chết sau khi sinh.

- Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án (bản sao công chứng hoặc bản chính) hoặc Giấy ra viện của người mẹ (bản sao công chứng hoặc bản chính).

- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A-HSB)

 b. Chế độ được hưởng:

- Sau khi sinh, mẹ chết:

+ Nếu mẹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp được nghỉ hưởng trợ cấp thai sản đến khi con đủ 06 tháng tuổi;

 + Nếu mẹ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp nếu có tham gia BHXH ít nhất 06 tháng trước thời điểm người mẹ sinh con thì được nhận trợ cấp thai sản.

Số tiền trợ cấp 1 lần người cha sẽ được hưởng trong trưởng hợp chỉ người cha đóng BHXH và người mẹ bị chết sau khi sinh con.

- Sau khi sinh, con chết:

+ Nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh, nếu con chết  dưới 60 ngày tuổi;

+ Nghỉ 30 ngày kể từ ngày con chết, nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên.

* Lưu ý: Trong mọi trường hợp, thời gian nghỉ không vượt quá thời gian nghỉ sinh con theo quy định.

 

 Sẩy thai, thai chết lưu, nạo hút thai

a. Thủ tục

Gồm giấy ra viện (bảo sao có chứng thực hoặc bản chính) hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH do sơ sở ý tế cấp theo mẫu C65-HD.

 b. Quyền lợi được hưởng

- Nếu thai trên 6 tháng thì bạn sẽ được nghỉ 50 ngày.

- Nếu thai từ đủ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì bạn sẽ được nghỉ 40 ngày.

- Nếu thai từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì bạn sẽ được nghỉ 20 ngày.

- Nếu thai dưới 1 tháng thì bạn sẽ được nghỉ 10 ngày.

Lưu ý: Thời gian nghỉ trên tính cả các ngày ngỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

 

D/ Chế độ thai sản với việc nhận  nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi.

a. Thủ tục hồ sơ cần có

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bảo sao có chứng thực hoặc bản chính).

* Lưu ý: Trường hợp sau khi sinh con, người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con đến khi đủ 4 tháng tuổi:

Nếu chỉ có người cha tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp:

+ Sổ BHXH của người cha;

+ Bản sao Giấy khai sinh của con;

+ Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

Nếu chỉ có người mẹ tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp:

+ Sổ BHXH của người mẹ;

+ Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con;

+ Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

+ Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A­HSB).

Nếu cả cha và mẹ đều tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, hồ sơ gồm:

+ Sổ BHXH của người mẹ (nếu người mẹ còn sống);

+ Sổ BHXH của người cha (nếu người mẹ không may bị chết);

+ Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con;

+ Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi:

+ Sổ BHXH của người mẹ hoặc người nhận con nuôi;

+ Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con.

(Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì thay bằng bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền);

+ Đơn của người sinh con hoặc của người nhận nuôi con nuôi (mẫu 11B­HSB).

* Lưu ý: Hồ sơ trợ cấp thai sản có thêm Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a­HD, trừ trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 b. Chế độ thai sản được nhận khi nhận nuôi con nuôi

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi được nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp thai sản cho đến khi con đủ 04 tháng tuổi.

 - Số ngày nghỉ tính từ ngày có quyết định nhận nuôi con của cấp thẩm quyền cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

- Nhận số tiền bằng 6 tháng tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng liền kề.

- Nhận trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương tối thiểu chung.

 Lưu ý:

Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản và sau điều trị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD).

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm năm 2016

Bình luận

Bình Đẳng
2018-08-09 16:35:54

Mn có kinh nghiệm về lĩnh vực bhxh cho e hỏi với ạ: nếu đi làm trước thời gian nghỉ thai sản thì có được lương không, nếu được thì cần thủ tục gì ạ?

Trúc Nguyễn
2018-08-09 16:37:20

Phải có giấy xác nhận của trung tâm y tế là đủ sức khỏe để làm việc. Mà phải hưởng thai sản ít nhất 4 tháng mới đc đi làm sớm. Khi đi làm thì báo tăng bh bình thường. Vì nếu trong 2 tháng còn lại người ld có bị ốm thì dc hưởng chế độ ốm của bhxh.

Bình Đẳng
2018-08-09 16:38:44

hồi mình đi tập huấn BHXH bảo vậy, đi làm sớm thì tăng bh, để họ được hưởng các chế độ ốm đau, tai nạn lao động này nọ. Họ vẫn hưởng đủ 6 tháng thai sản. Đi làm thì được hưởng lương. Mà ít có ai muốn đóng khoản này vì ko đóng thì 6 tháng thai sản vẫn được tính là thời gian tham gia bảo hiểm.

Vũ Thị Hành
2018-08-15 00:45:51

Anh chị ơi cho em hỏi người lao động sinh con nhưng quên mất không báo giảm thai sản, vậy có cách nào giúp người lao động hưởng chế độ thai sản không ạ

Trân Ngoan
2018-08-15 00:46:48

Giờ bạn làm công văn báo giảm muộn và làm chế độ bình thường đc.

Vũ Thị Hành
2018-08-15 00:47:24

Có được k ạ chị

Trân Ngoan
2018-08-15 00:48:31

Chắc chắn được bạn nhé..mình đã làm cho công ty mình rồi

Mai Quyên
2018-08-15 15:53:19

Mọi người ơi bhxh cầu giấy có chuyển thẳng tiền bh thai sản cho người lao động không hay họ chuyển qua cty nhỉ. Mình đăng ký chuyển qua cá nhân luôn, lúc nộp hồ sơ họ không nói gì mà đến lúc có kết quả rồi họ lại bảo làm công văn để họ chuyển về cty. Hơn nữa 4/7 là mình có kết quả, mà đến tận hôm nay vẫn ko nhân dc kết quả trả về. Gọi hỏi thì cứ bảo chờ. Thật hết chịu nổi. Cảm thấy bức xúc thật đấy, tiền của mình mà như đi xin vậy. P/s: cty đóng hết tiền bh rồi ạ

July
2018-08-15 15:53:56

Thường thì tiền bhxh sẽ được trả qua cty b nhé, trừ khi m đóng bhxh tự nguyện thì mới chuyển về cho cá nhân thôi. b cứ làm cái công văn xác nhận số tk cty,, rồi đến kỳ nta sẽ thanh toán cho bạn thôi

Mai Nguyễn
2018-08-15 15:54:27

Ôi thực sự là sáng nay đang bức xúc quá c ạ. Mình gửi hồ sơ từ đầu tháng 5. Bh hẹn 4/7 có kết quả. Gọi hỏi thì cứ bảo đợi, đợi họ đóng gói gửi bưu điện gì đấy. Từ đấy đến hnay mà vẫn chả thấy gì. Hnay gọi thì lại bảo làm công văn này nọ, sao ko nói làm ngay từ đầu chứ. Ôi sao mà thấy chán

Kim Trần
2018-08-15 15:55:03

Cầu giấy lúc nộp hồ sơ thai sản làm thêm cả công văn xin nhận tiền qua tk cá nhân của lđ đc mà! Lần trước e lên hỏi trực tiếp kế toán nói vậy đó ạ! Nên mấy TH thai sản đợt này đều kèm công văn xin thanh toán qua tk cá nhân, xin tk của ng lđ rồi viết đầy đủ vào công văn c nhé

Hằng xinh
2018-08-15 15:55:36

Lằng nhằng giấy tờ trên C70 có cột ghi tài khoản rồi. Nếu cty ghi tài khoản cty. Để cá nhân ghi tài khoản cá nhân. Bên Hoàn kiếm là vậy ko bao giờ nộp thêm công văn. Vì trên C70 sếp ký đóng dấu xác nhận trên đó rồi.

Hà an
2018-08-20 16:51:57

E đóng bh 3m thì sinh. E ko đc hưởng bh. Muốn làm thủ tục để hưởng của ck 2 tháng lương cơ sở nhưng kế toán chỗ ck bảo ko đc thì là có đúng ko ạ

Văn Chương
2018-08-20 16:52:20

Đúng. vì chỉ hưởng bh của ck trong TH vk ko đóng bh Nếu vk tham gia bhxh thì k đc hưởng của ck. Vk k tham gia bhxh thì ck đc hưởng 2th lương cơ sở. Luật rất rõ ràng mà. Chỗ mình nh ng đc hưởng. Mình cũng cbi lm giấy tờ nộp đây

Oanh Nhi
2018-09-10 14:34:12

Anh/ chị cho e hỏi với. Công ty đối tác của sếp e có một trường hợp là Nld đóng bảo hiểm tính tới tháng 4/2018 là được 2 năm mấy. Nhưng từ tháng 5_ tháng 8 không có đóng bảo hiểm. Bây giờ sếp e nói cho đóng tiếp bên cty e từ tháng 9. ( người đó dự sinh đầu tháng 12/2018). Vậy người đó có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ạ. Hoặc nếu không được thì công ty e có bị bên bảo hiểm thanh tra hay xử phạt gì không ạ. Anh/ chị nào rành về luật bảo hiểm giúp e với ạ

Ninh Phạm
2018-09-10 14:36:17

Được bạn nhé đủ 6 tháng trong 01 năm là được nhưng chú ý trường hợp này Cty bạn sẽ bị thanh tra BHXH hãy xử lý hồ sơ đúng đầy đủ như lao động của Cty ko phân biệt j thì ok

Truong Giang
2018-09-10 14:37:09

Khoản 2 Điều 31 uật BH nói ".....đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con..." bạn đếm lại xem có đủ 6 tháng đóng ko nhé. Ps: Lưu ý: Chỉ đóng được 6 tháng chứ không cần LIÊN TỤC nhé!

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn