trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chi phí khấu hao là gì ?

 
Chi phí khấu hao là khoản khấu hao của một tài sản cố định vô hình trong khoảng thời gian sử dụng dự kiến ​​phản ánh mức tiêu thụ tài sản. Khoản giảm bớt này làm giảm dư nợ tài sản còn lại theo thời gian. Số tiền này được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , thường là trong phần mục "khấu hao và khấu hao".
 
Việc hạch toán chi phí khấu hao là khoản nợ vào tài khoản chi phí khấu hao và khấu trừ vào tài khoản khấu hao lũy kế . Tài khoản khấu hao lũy kế sẽ xuất hiện trên bảng cân đối tài khoản như là một tài khoản đối ứng , và được ghép nối và vị trí sau dòng mục tiêu tài sản vô hình. Trong một số bảng cân đối, nó có thể được tổng hợp với mục hàng khấu hao lũy kế , do đó, chỉ số dư thuần được báo cáo.
 
Khấu hao gần như luôn được tính theo phương pháp đường thẳng . Phương pháp khấu hao nhanh hơn không có ý nghĩa gì, vì khó có thể chứng minh rằng các tài sản vô hình được sử dụng nhanh hơn trong những năm đầu của cuộc sống hữu ích.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Khấu hao được sử dụng phổ biến nhất cho việc ghi dần các tài sản vô hình. Ví dụ về các tài sản vô hình là:
 
Giấy phép phát sóng
 
Bản quyền
 
Bằng sáng chế
 
Giấy phép taxi
 
Thương hiệu
 
Ví dụ chi phí khấu hao
 
Tập đoàn ABC chi 40.000 USD để có được một giấy phép taxi mà sẽ hết hạn và được đưa ra đấu giá trong năm năm. Đây là một tài sản vô hình, và phải được phân bổ trong năm năm trước ngày hết hạn. Mục nhập nhật ký hàng năm là một khoản nợ $ 8,000 cho tài khoản chi phí khấu hao và khoản tín dụng là $ 8,000 vào tài khoản khấu hao lũy kế.
 
Tỷ lệ khấu hao được tính vào chi phí trong ví dụ sẽ tăng lên nếu ngày đấu thầu được tổ chức vào ngày sớm hơn, vì thời gian sử dụng của tài sản bị giảm.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn