trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chi phí kinh doanh là gì?

 
Chi phí kinh doanh là chi phí của một tổ chức có thể được sử dụng để giảm thu nhập gộp của công ty cho các mục đích tính thuế thu nhập. Để được khấu trừ thuế, những chi phí này phải là thông thường và cần thiết. Chi phí thông thường là chi phí thường xuyên phát sinh trong ngành liên quan, trong khi chi phí cần thiết là chi phí cần phải trả để phát sinh hoạt động kinh doanh. Chi phí vốn phải được phân loại là tài sản, chỉ có khấu hao kết quả được coi là chi phí kinh doanh

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm gián đoạn trong kinh doanh  được thiết kế để bồi thường cho một tổ chức nếu một thảm hoạ được chỉ định tắt hoạt động của nó trong một khoảng thời gian. Chính sách này bao gồm lợi nhuận bị mất từ gián đoạn kinh doanh, cũng như việc hoàn trả các chi phí thực tế phát sinh trong thời gian kinh doanh không thể hoạt động bình thường. Mặc dù xác suất xảy ra gián đoạn kinh doanh chính thường thấp, phạm vi bảo hiểm này có thể rất quan trọng khi khiếu nại xảy ra và có thể khiến doanh nghiệp không bị phá sản . Nó có thể là bảo hiểm tốn kém cho các nhà sản xuất, trong đó có một cơ sở lớn hơn chi phí cố định để trang trải trong thời gian khi chúng không hoạt động được.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Khoản lợi nhuận mà hãng bảo hiểm phải trả dựa trên số lượng hàng bán bị mất hoặc đơn đặt hàng của khách hàng ước tính dựa trên thông tin bán hàng. Việc tính toán bồi thường có thể khá chủ quan, liên quan đến việc cuộn tiến độ lịch sử vào giai đoạn mất mát. Lợi nhuận bị mất của công ty sau đó được ước tính dựa trên số lượng doanh thu bị mất và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế của nó.
 
Số tiền hoàn trả theo chính sách này dựa trên lịch sử lợi nhuận của một công ty. Nếu một tổ chức có một lịch sử tiếp tục duy trì thiệt hại, hãng bảo hiểm sẽ không hoàn trả cho lợi nhuận bị mất, vì không có lợi nhuận để mất. Tuy nhiên, hãng bảo hiểm vẫn có thể phát hành thanh toán để hoàn trả cho một số đơn vị với một số chi phí cố định.
 
Chính sách này cũng sẽ hoàn trả cho bên được bảo hiểm các chi phí hoạt động bình thường phát sinh trong thời gian ngừng hoạt động, bao gồm cả biên chế . Tùy thuộc vào chính sách, điều này có thể bao gồm chi phí phát sinh thêm mà sẽ không phải là phát sinh nếu không có thiệt hại tài sản hoặc đình chỉ hoạt động. Ví dụ về những chi phí bổ sung này là chi phí tái định cư và gia tăng gia tăng các chi phí cần thiết cho hợp đồng phụ cho bên thứ ba.
 
Tags: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn