GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN Quy định về chi lãi vay tại TT 96/2015/TT-BTC

Chi phí lãi vay trong doanh nghiệp luôn nằm trong nhóm bấp bênh giữa được tính vào làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay sẽ bị loại chi phí - tức chi phí không hợp lý, không được trừ...

Ví dụ về chi phí lãi vay hơp lý, hợp lệ, được tính vào chi phí doanh nghiệp
 
Ví dụ: Năm 2017 lãi suất theo công bố của Ngân hàng Nhà nước là 13%/năm và áp dụng cho tất cả các ngân hàng thương mại trong cả nước.
=> Để chi phí lãi vay là hợp lý thì doanh nghiệp chỉ được vay với mức cao nhất là:
13% x 1,5 = 19,5%/năm
 
Trường hợp cần vay gấp, không tìm được nguồn vay lãi suất thấp doanh nghiệp chấp nhận vay với mức lãi suất là 22%/năm.
=> Khi đó doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí hợp lý với số tiền lãi 19,5%.
Số tiền lãi vượt quá tương ứng với mức 22% - 19,5% = 3,5% sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2017.
 
Điều kiện để chi phí lãi vay là hợp lý, hợp lệ.
 
Quy định về chi lãi vay tại TT 96/2015/TT-BTC có nói rõ:
"Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay."
 
=> Doanh nghiệp vay vốn của cá nhân thì mức lãi suất cao nhất là 1,5 lần so với lãi suất NHNN công bố tại thời điểm vay mới được tính vào chi phí hợp lý.Chi phí lãi vay hợp lý
Đây là điều kiện 1
 
Xét về mặt thuế TNCN: Theo TT 111/2014/TT-BTC
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:
a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiên gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.l, điềm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
 
=> Khoản thu nhập từ lãi cho vay này là khoản thu nhập chịu thuế TNCN đối với người cho vay là cá nhân.
 
Tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
          Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.
2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.
= > Thuế suất thuế TNCN từ đầu tư vốn là 5% (tức là cá nhân nhận tiền lãi từ DN sẽ bị đánh thuế TNCN là 5% trên tổng số tiền lãi nhận được tại thời điềm nhận tiền lãi).
 
Thu nhập từ đầu tư vốn
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoán 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.
 
=> Khi doanh nghiệp trả lãi cho cá nhân đã cho DN vay vốn thì DN phải giữ lại số thuế là 5% trên tổng số tiền lãi trả cho cá nhân để nộp thuế TNCN.
 
=>>> Phải có chứng từ khấu trừ thuế TNCN với khoản lãi trả cho cá nhân
Đây là điều kiện thứ 2
 
Điều kiện thứ 3: Có đầy đủ các giấy tờ như:
- Hợp đồng vay tiền.
- Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (Khi vay, cho vay, trả nợ vay)
- Hóa đơn GTGT tiền lãi vay nếu là vay của doanh nghiệp.
 
Điều kiện thứ 4: Các doanh nghiệp hay mắc phải lỗi này:
Phải góp đủ vốn điều lệ theo giấy phép ĐKKD theo đúng thời hạn quy định
Cách hạch toán chi phí lãi vay
 
 
Ví dụ về chi phí lãi vay của doanh nghiệp ngoài thực tế như sau:
 
Ngày 1/1/ 2017 Công ty xây dựng Đất Việt cần tiền kinh doanh nên đã vay của bà Phạm Thị Minh số tiền là 1 tỷ đồng và mức lãi suất 16%/năm. Bên vay và bên cho vay đồng ý trả lãi 1 lần trong năm vào thời điểm cuối năm và trả luôn cả gốc vào cùng thời điểm (lãi suất ngân hàng năm 2017 là 13%).
 
=> Kế toán cần tính toán chi tiết như sau:
- Số tiền lãi công ty phải trả: = 1 tỷ x 16% = 160.000.000đ
- Số thuế TNCN cần phải khấu trừ của và Minh: = 160.000.000 x 5% = 8.000.000đ
- Tiền lãi trả cho bà Minh: = 160.000.000 - 8.000.000 = 152.000.000đ
 
Hạch toán chi phí lãi vay này như sau:
 
- Ngày 1/1/2017 (Nhận tiền và có phiếu thu)
          Nợ TK 1111, 112 : l tỷ
                 Có TK : 3411 : 1 tỷ
 
- Ngày 31/12/2017 (trả lãi và lập phiếu chi)
           Nợ TK 635: 160.000.000
                    Có Tk 3335 : 8.000.000
                    Có Tk 1111,112 : 152.000.000
 
- Khi nộp thuế cho cá nhân:
           Nợ Tk 3335: 8.000.000
                   Có TK 1111,112 : 8.000.000
 
- Khi trả tiền gốc cho cá nhân:
             Nợ Tk 3411: l tỷ
                     Có Tk 1111,112: l tỷ
Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thực tế hãy tham khảo ngay: Địa chỉ học kế toán

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn