trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chi phí mua cổ phần là bao nhiêu?

 
Khi nhà đầu tư mua cổ phần của cổ phiếu, giá thanh toán bao gồm hai thành phần: giá cổ phiếu và khoản phí do công ty môi giới tính, được gọi là hoa hồng .
 
Giá của một cổ phiếu được xác định theo một trong hai cách. Nếu cổ phiếu mới được phát hành, nó chỉ có thể được mua trên thị trường sơ cấp với giá không thể thương lượng được thiết lập bởi tổ chức phát hành. Ví dụ, một công ty trẻ quyết định ra công chúng để tăng vốn cổ phần có thể xác định rằng 15 đô la là một mức giá hợp lý đối với cổ phần của nó, vì nó vẫn đang trong giai đoạn đầu. Nó phát hành số lượng cổ phiếu được xác định trước ở mức giá đã đặt này trong một khoảng thời gian giới hạn. Đây được gọi là đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). Việc mua và bán cổ phần không liên quan đến IPO diễn ra trên thị trường thứ cấp, nơi tâm lý nhà đầu tư và tâm lý thị trường xác định giá cổ phiếu.
 
Thành phần thứ hai của giá mua cổ phần là hoa hồng môi giới. Các nhà đầu tư cá nhân có thể mua và bán cổ phiếu thông qua một nhà môi giới trực tuyến , trong khi các nhà đầu tư tổ chức lớn hơn có thể làm việc với một ngân hàng đầu tư. Dù bằng cách nào, những người trung gian này chỉ tạo điều kiện giao dịch với một khoản phí. Phí môi giới khác nhau giữa môi giới và môi giới. Một số tính phí một tỷ lệ căn hộ hoặc tính một tỷ lệ danh nghĩa trên mỗi cổ phiếu, trong khi những người khác có thể tính một tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị thương mại.
 
Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư muốn mua 100 cổ phần của cổ phiếu trong công ty ABC. Công ty không phát hành một IPO, vì vậy anh ta phải mua cổ phiếu trên thị trường thứ cấp với giá thị trường hiện tại là 20 đô la trên một cổ phiếu. Nhà đầu tư sử dụng một nhà môi giới trực tuyến tính phí 2% tổng giá trị thương mại, với hoa hồng tối thiểu là 50 đô la. Tổng giá của cổ phiếu một mình là $ 20 * 100, hoặc $ 2,000. Hoa hồng là $ 2,000 * 2%, hoặc $ 40. Kể từ khi tỷ lệ hoa hồng thấp hơn mức tối thiểu, các nhà môi giới trực tuyến chi phí căn hộ $ 50 lệ phí môi giới , nâng tổng giá của việc mua cổ phiếu đến $ 2.050.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn