GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chia thanh toán qua nhiều tháng trong excel

Công thức chung 
 
= số tiền / tháng * và ( tháng > = bắt đầu , tháng < ( bắt đầu + tháng ))
 
Giải trình 
 
Để phân phối đồng đều số tiền thanh toán hoặc số tiền khác trong một số tháng nhất định, với một tháng bắt đầu thay đổi, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản cùng với hàm AND và một logic boolean . Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:
 
= số tiền / tháng * và ( E4 > = bắt đầu , E4 < ( bắt đầu + tháng ))
 
Trường hợp số tiền là phạm vi tên là C4, tháng là phạm vi tên là C5, và bắt đầu là phạm vi tên là C6
 
chia-thanh-toan-qua-nhieu-thang-trong-excel
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Ở cốt lõi, đây là một công thức đơn giản đơn giản phân chia tổng số tiền theo số tháng được đưa ra:
 
= số tiền / tháng
 
Bí quyết là "hủy bỏ" số tiền này trong những tháng mà nó không áp dụng.
 
Để làm điều này, chúng ta sử dụng biểu thức logic này:
 
VÀ ( E4 > = bắt đầu , E4 < ( bắt đầu + tháng ))
 
Ở đây chúng tôi sử dụng chức năng AND để kiểm tra mỗi tháng trong hàng 4 để xem liệu nó có lớn hơn hay bằng tháng bắt đầu đã cho và ít hơn tháng kết thúc, tính bằng cách thêm tháng bắt đầu vào tổng số tháng.
 
VÀ sẽ trả về TRUE chỉ khi cả hai điều kiện là TRUE, và trả về FALSE trong trường hợp khác. Điều này không hiệu quả trong việc tính toán trong những tháng nằm ngoài phạm vi quan tâm. Điều này hoạt động bởi vì trong quá trình toán, FALSE bị ép buộc bằng không, và TRUE bị ép buộc là 1. 
 
Không có dải ô được đặt tên
 
Công thức trong ví dụ được hiển thị sử dụng ba dải có tên . Nếu không có những phạm vi được đặt tên, công thức có thể được viết như sau:
 
= $ C $ 4 / $ C $ 5 * VÀ ( E4 > = $ C $ 6 , E4 < ( $ C $ 6 + $ C $ 5 ))
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn