GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chiến lược giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ

 
Có một số các chiến lược giảm thuế cho một doanh nghiệp nhỏ. Phần lớn những cơ hội giảm liên quan đến việc ghi nhận chi phí trong giai đoạn hiện nay, chứ không phải trì hoãn chúng.
 
Bằng cách làm như vậy, một số phần của thu nhập chịu thuế được công nhận bởi một doanh nghiệp được hoãn lại đến một thời gian sau đó, cùng với các nghĩa vụ thuế thu nhập liên quan. Những kỹ thuật chi phí tăng tốc như sau:
 
Giới hạn vốn hóa cao hơn . Thiết lập một ngưỡng cao cho số tiền chi cho một tài sản đó sẽ được công nhận như một tài sản cố định. Bằng cách làm như vậy, một tỷ lệ lớn hơn các khoản chi được ghi nhận là chi phí trong giai đoạn hiện nay. Ví dụ, nếu giới hạn vốn được thiết lập tại $ 2,500, điều này có thể có nghĩa rằng tất cả các máy tính xách tay được tính vào chi phí khi mua, vì chi phí của họ thường giảm xuống dưới số tiền này. Một biến thể của khái niệm này là để có được tài sản dưới các ngưỡng hơi sớm, vì vậy mà việc công nhận chi phí rơi vào năm nay.
 
Khấu hao nhanh . Sử dụng một phương pháp khấu hao nhanh để tính khấu hao cho mục đích tính thuế, do đó làm tăng số lượng chi phí khấu hao chịu thuế trong giai đoạn hiện nay. Một phương pháp ít nguy cấp vẫn có thể được sử dụng cho mục đích báo cáo tài chính.
 
Mua tài sản tăng tốc . Có thể có những trường hợp trong đó nó làm cho tinh thần để có được tài sản sớm hơn là thực sự cần thiết. Ví dụ, nếu một tài sản cố định không còn có một mức độ hiệu quả cạnh tranh hoặc bị phá vỡ thường xuyên, xem xét việc thay thế nó bằng các tài sản lớn nhất-tất-và. Làm như vậy không chỉ làm tăng chi phí khấu hao, nhưng cũng có thể cung cấp cho các doanh nghiệp với một lợi thế cạnh tranh nâng cao.
 
Hàng tồn kho viết tắt . Tiến hành rà soát hàng tồn kho ngay trước khi kết thúc năm, và loại bỏ tất cả các mục mà là lỗi thời. Các chi phí của các mục loại trừ được thêm vào giá vốn hàng bán, và do đó làm giảm thu nhập chịu thuế.
 
Các khoản phải thu viết tắt . Tiến hành đánh giá của cả hai phải thu thương mại và các loại khác của các khoản phải thu ngay trước khi kết thúc năm, và viết tắt bất cứ điều gì đó không phải là thu. Làm như vậy sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế.
Ngoài ra, đây là hai chiến lược giảm thuế mà không liên quan đến việc hoãn công nhận thu nhập:
 
Chi phí gia đình . Nếu các thành viên trong gia đình đang làm việc tại các doanh nghiệp, nó là cho phép đối với các doanh nghiệp phải chịu các chi phí nhất định cho họ. Lớn nhất trong số các khoản chi này là chiếc xe công ty. Các doanh nghiệp có thể mua hoặc thuê xe ô tô trên thay mặt cho các thành viên gia đình, miễn là những chiếc xe được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Làm như vậy sẽ tạo ra một khoản chi phí bổ sung có thể làm giảm lượng thu nhập chịu thuế.
 
Nợ bổ sung . Nếu có một sự lựa chọn giữa việc đầu tư vốn bổ sung trong kinh doanh, mua lại nợ để đáp ứng nhu cầu kinh phí, xem xét việc sử dụng nợ. Bằng cách đó, chi phí lãi vay có liên quan có thể làm giảm thu nhập chịu thuế.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn