GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chiến lược kiểm toán là gì?

 
Chiến lược kiểm toán đặt ra hướng, thời gian và phạm vi kiểm toán. Chiến lược sau đó được sử dụng như một hướng dẫn khi xây dựng một kế hoạch kiểm toán. Tài liệu chiến lược thường bao gồm một tuyên bố về các quyết định quan trọng cần thiết để lập kế hoạch kiểm toán đúng cách. Chiến lược kiểm toán dựa trên những cân nhắc sau:
 
Các đặc điểm của cam kết
 
Mục tiêu báo cáo
 
Thời điểm kiểm toán
 
Tính chất truyền thông
 
Các yếu tố quan trọng trong việc chỉ đạo các nỗ lực của đội tham gia
 
Kết quả của các hoạt động tham gia sơ bộ
 
Kiến thức thu được từ các cuộc tiếp xúc khác
 
Bản chất, thời gian và phạm vi của các nguồn lực có sẵn cho sự tham gia
 
Chiến lược kiểm toán có thể tương đối ngắn đối với việc kiểm toán một đơn vị nhỏ hơn, có thể dưới hình thức một bản ghi nhớ ngắn gọn. Nếu có những thay đổi bất ngờ trong điều kiện hoặc kết quả của thủ tục kiểm toán, có thể cần thay đổi chiến lược kiểm toán. Nếu có thay đổi, cần nêu rõ lý do thay đổi trong tài liệu kèm theo.
 
Kế hoạch kiểm toán chi tiết hơn nhiều so với tài liệu chiến lược vì kế hoạch này nêu rõ bản chất, thời gian và mức độ của các thủ tục kiểm toán cụ thể do nhóm kiểm toán tiến hành.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Chuyên gia kiểm toán là gì?

Khi một kế toán viên được đào tạo chính thức về quá trình kiểm toán, các chủ đề bao gồm các loại kiểm toán cơ bản có thể được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Mặc dù có ích, nhưng đào tạo này không đủ trong những trường hợp kiểm toán đào sâu vào các lĩnh vực đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu.
 
Kiểm toán đặc biệt phát sinh khi một quá trình kinh doanh đã được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của một ngành công nghiệp cụ thể. Quá trình tùy biến xảy ra ở một mức độ nào đó trong bất kỳ ngành công nghiệp. Vì vậy, một kiểm toán viên được đào tạo thông thường có thể thấy rằng quá trình thanh toán khác biệt đáng kể so với những gì được sử dụng trong ngành bảo hiểm, hoặc kinh doanh đặt phòng hàng không.
 
Một lựa chọn là để kiểm toán viên được đào tạo cần thiết trong lĩnh vực chuyên môn để được kiểm toán, mặc dù điều này có thể đòi hỏi một khoảng thời gian đáng kể, và kiểm toán viên ban đầu có thể không quá hiệu quả. Một lựa chọn hiệu quả hơn và hiệu quả hơn là lập lịch trình các chuyên gia vào kiểm toán để giải quyết các vấn đề này. Một chuyên gia đặc biệt có giá trị nếu họ có kinh nghiệm lâu năm với khu vực đang được đặt câu hỏi, hoặc đã thiết kế hoặc thực hiện các hệ thống tương tự.
 
Việc sử dụng một chuyên gia được đặc biệt khuyến khích khi chủ đề không chỉ đơn giản là một cuộc kiểm toán mà còn là việc đưa ra các đề xuất để cải tiến. Vì chuyên gia có kiến ​​thức chuyên sâu về lĩnh vực môn học nên bất kỳ đề xuất nào có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể vượt quá chi phí kiểm toán.
 
Chuyên gia không trở thành thành viên thường xuyên của nhóm kiểm toán. Thay vào đó, chuyên gia chỉ được sử dụng khi cần thiết, và sau đó được trả lại cho đơn vị kinh doanh nơi họ thường làm việc.
 
Chuyên gia kiểm toán là gì? ;

Bình luận

thuong
2018-09-30 13:38:08

khai niem va noi dung ke hoach ke toan chi tiet

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn