GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chiết khấu hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

 
Chiết khấu hóa đơn gtgt là một lựa chọn tài trợ được cung cấp cho các doanh nghiệp của các công ty tài chính. Trong tài trợ chiết khấu hóa đơn, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khách hàng chưa thanh toán của mình làm tài sản thế chấp để tiếp cận các quỹ tiền mặt ngay lập tức nhằm cải thiện vốn lưu động và vị trí dòng tiền của doanh nghiệp. 
 
Chiết khấu hóa đơn tương tự như việc bao thanh toán nợ, tuy nhiên trong việc bao thanh toán các doanh nghiệp thực sự gây quỹ bằng cách bán tài sản (các khoản phải thu) cho công ty tài chính. Theo thỏa thuận bao thanh toán, công ty tài chính tiếp quản chức năng lập hóa đơn và thu nợ thanh toán trên hóa đơn chưa thanh toán.
 
Theo thỏa thuận tài trợ chiết khấu hóa đơn, công ty tài chính thường sẽ 'tính phí cố định và trôi nổi' trên sổ cái của người nợ (các khoản phải thu) làm bảo đảm cho sự sắp xếp tài trợ. Công ty tài chính sau đó sẽ tính phí lãi suất dựa trên số tiền rút ra từ tổng số hóa đơn được huy động. Nói chung, các công ty tài chính chỉ cho phép các doanh nghiệp rút ra tới 80% tổng giá trị nợ. Việc bố trí tài trợ này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục tăng hóa đơn và thu các khoản thanh toán hóa đơn chưa thanh toán từ khách hàng.
 
Chiết khấu hóa đơn cải thiện đáng kể vị trí dòng tiền của một doanh nghiệp. Điều này là do doanh nghiệp nhận được 80% tín dụng (trên tài khoản) là tiền mặt ngay lập tức thay vì phải chờ 30-60 ngày thông thường để khách hàng thanh toán tài khoản của họ theo các điều khoản thanh toán tín dụng được xác định trong ngành. Dòng tiền cải thiện này rất quan trọng đối với các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh. Nhược điểm của chiết khấu hóa đơn là chi phí và khả năng tài trợ giảm. Chiết khấu hóa đơn là đắt tiền (nhiều hơn là thấu chi) và từ bỏ các khoản nợ của tài sản làm bảo đảm tài chính khiến cho việc thu xếp các khoản tài trợ kinh doanh khác như một khoản vay dài hạn từ ngân hàng trở nên khó khăn hơn.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Bạn phải có một số giới hạn tín dụng ngân hàng trước khi bạn thực hiện chiết khấu với ngân hàng, các giới hạn này là một phần của tất cả các giới hạn được ngân hàng xử phạt. Vì vậy, khi bạn đã tăng một hóa đơn tín dụng (chủ yếu là cung cấp hóa đơn) - trên một bên cho tín dụng 30 ngày, bạn nhận được lưu ý nhận tài liệu từ khách hàng và sau đó đính kèm giống với hóa đơn và mang nó đến ngân hàng của bạn để được giảm giá. Vì đây là hóa đơn hợp lệ, cho khách hàng hợp lệ chấp nhận tài liệu và chấp nhận các điều khoản thanh toán để thanh toán cho bạn vào ngày thứ 30 kể từ ngày giao hàng hoặc nhận tài liệu, bạn yêu cầu bên thanh toán trực tiếp cho ngân hàng của bạn vì bạn có giới hạn chiết khấu với ngân hàng của bạn. Ngân hàng xác minh sẽ chủ yếu là 90% và trong một số trường hợp, 100% giá trị của hóa đơn vào tài khoản của bạn và thu phí ngân hàng và hoa hồng cho khoản thanh toán gián tiếp này - từ bạn. Và gửi thông báo cho khách hàng của bạn để thanh toán toàn bộ số tiền vào ngày đáo hạn.

Chiết khấu hóa đơn là gì?

Chiết khấu hóa đơn có thể được định nghĩa là quy trình trong đó các doanh nghiệp nhận thanh toán sớm thông qua chiết khấu hóa đơn chưa thanh toán của họ.
 
Hãy để tôi giải thích điều này với một ví dụ, giả sử một công ty “ABC” cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho công ty “XYZ”, Theo thỏa thuận giữa các công ty này, “XYZ” sẽ chỉ xóa số hóa đơn sau 60-90 ngày.
 
Bây giờ do một số trường hợp Công ty “ABC” cần thanh toán sớm hơn ngày đáo hạn. Do đó ABC sẽ nói với XYZ rằng nó đã sẵn sàng để giảm giá hóa đơn xuống 10% nếu XYZ thanh toán trong vòng 30 ngày. Bây giờ XYZ sẽ được hạnh phúc để làm giảm giá hóa đơn vì nó được giảm giá 10%, mà theo cách khác có thể được coi là lợi nhuận để "XYZ".
 
Dưới đây là những lợi ích chính của chiết khấu hóa đơn:
 
- Nó giúp giải quyết các vấn đề về dòng tiền trong một tổ chức
 
- Giúp đáp ứng nhu cầu vốn lưu động có thể được sử dụng để mở rộng kinh doanh.
 
- Doanh nghiệp có thể sử dụng các khoản phải thu của mình làm tài sản thế chấp để nhận vốn
 
Người chơi trong Tài chính: Ghi nợ / Hóa đơn chiết khấu Người nợ : Trao đổi 'Lời hứa về tài sản' để đổi lấy 'Dịch vụ' từ Người bán của người bán : Cung cấp 'Dịch vụ' cho Người nợ và chuyển 'Lời hứa               ' tài sản 'cho Nhân tố đổi lại cho 'Liquid Asset'. Yếu tố : giao lưu 'lỏng Asset' của mình để đổi lấy 'Promise of Asset' từ                các con nợ , chuyển cho ông bởi người bán . Khái niệm chính: Nợ: DỊCH VỤ <=> KHUYẾN MÃI CỦA NGƯỜI BÁN TÀI SẢN : TÀI SẢN LỢI ÍCH  <=> DỊCH VỤ + KHUYẾN MÃI CỦA TÀI SẢN +
 
 
                                              BỒI THƯỜNG [Giảm giá] 
 
Yếu tố: MỞ ĐẦU TÀI SẢN + BỒI THƯỜNG [Lợi nhuận] <=> TÀI SẢN LỢI NHUẬN 
 
 
Như vậy khi nào; 
 
[ Debtor = Factor ]   => ( TÀI SẢN THANH TOÁN ) TRẢ LẠI ( DỊCH VỤ + LỢI NHUẬN ) 
                            => Nhà đầu tư thông minh 
 
[ Debtor = Seller ]     => Kiểm tra khả năng phục vụ trước khi chuyển tài sản 
                                  sang cho vay 
                            => Doanh nhân thông minh 
 
[ Seller = Factor ]     => ( DỊCH VỤ ) TRẢ LẠI TRẢ LẠI (NOTHING ) 
 
 
Chiết khấu hóa đơn là một trong những công cụ vay ngắn hạn được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ và lớn.
 
Các chủ doanh nghiệp có thể huy động vốn ngay lập tức bằng cách nhận tiền từ các tổ chức tài chính như ngân hàng chống lại việc bán tín dụng (sử dụng hóa đơn bán hàng) trước khi số tiền này do khách hàng thanh toán.
 
Các tổ chức tài chính tính phí lãi suất (chiết khấu) cho dịch vụ. Phí được tính và số tiền được giải ngân dưới dạng khoản vay của ngân hàng / tổ chức tài chính tùy thuộc vào một số yếu tố. Một số trong số đó là:
 
-Ngày thanh toán của hóa đơn (cuối kỳ tín dụng)
 
-Thành công tín nhiệm của công ty
 
- Vị trí bảng cân đối kế toán của công ty
 
Những lợi ích chính của chiết khấu hóa đơn là:
 
- Cải thiện vị trí vốn lưu động bằng cách giải phóng vốn lưu động cho các nhiệm vụ hữu ích khác và giảm gánh nặng huy động thêm vốn lưu động
 
- Cải thiện vị trí dòng tiền của doanh nghiệp, đó là một trong những thách thức lớn cho các doanh nghiệp đang phát triển

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn