GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chu kỳ chuyển đổi tài sản là gì?

 
Chu kỳ chuyển đổi tài sản là quá trình sử dụng tiền mặt để tạo ra hàng hoá và dịch vụ, phân phối chúng cho khách hàng, sau đó thu thập các khoản phải thu và chuyển đổi thành tiền mặt. Bản chất của chu kỳ này xác định mức độ mà một doanh nghiệp có dòng tiền vào hoặc dòng tiền ròng. Các yếu tố chính như sau:
 
Thu mua vật liệu . Theo điều khoản nào công ty phải trả cho nhà cung cấp của mình? Nếu các điều khoản thanh toán cực kỳ ngắn, doanh nghiệp sẽ phải trả tiền mặt để thanh toán cho tài liệu của mình gần như ngay lập tức. Khái niệm tương tự áp dụng khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ - một kỳ trả lương hàng tuần đòi hỏi phải giải ngân gần như ngay lập tức, trong khi thời gian trả hàng tháng cho phép một công ty duy trì việc giải ngân bằng tiền mặt trong thời gian dài hơn đáng kể.
 
Thời lượng sản xuất . Quá trình sản xuất có thể kết hợp tiền mặt trong một khoảng thời gian dài. Một hoạt động sử dụng thời gian cài đặt máy ngắn, giữ ít việc làm trên sàn sản xuất cùng một lúc và sử dụng một triết lý sản xuất chỉ trong thời gian có thể cắt giảm đáng kể khoảng thời gian trong đó tiền mặt bị ràng buộc trong sản xuất.
 
Tốc độ thanh toán . Doanh nghiệp không thể được thanh toán nếu nó không tính tiền cho khách hàng. Do đó, hóa đơn phải được phát hành ngay sau khi giao hàng đã được hoàn thành. Trong trường hợp giao hàng sẽ không hoàn thành trong một khoảng thời gian, cần phải có các yêu cầu thanh toán một phần trong thời gian tạm thời để đẩy nhanh dòng tiền mặt.
 
Bộ sưu tập . Thời gian thu thập tiền mặt từ khách hàng được kiểm soát bởi các điều khoản cho họ khi bắt đầu bán hàng. Một khoảng thời gian thu dài có thể ảnh hưởng mạnh đến số tiền cần thiết để vận hành kinh doanh.
 
Các yếu tố trước có thể được điều chỉnh để mở rộng thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp, rút ​​ngắn quy trình sản xuất và đẩy nhanh thu phí và thu từ khách hàng. Kết quả sẽ là giảm đáng kể lượng tiền cần thiết để duy trì chu trình chuyển đổi tài sản. Những thay đổi này có thể dẫn đến chuyển từ dòng tiền ròng ròng sang dòng tiền ròng.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn