GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chu kỳ kiểm toán là gì ?

 
Chu kỳ kiểm toán là khoảng thời gian mà kiểm toán viên có thể tham gia vào các hoạt động kiểm toán như là một phần của việc kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng.
 
Ví dụ, kiểm toán viên có thể kiểm tra hồ sơ tồn kho của một công ty một vài tháng trước cuối năm để xác định tính chính xác của bản ghi hàng tồn kho, trong khi phát hành xác nhận phải thu một vài tháng sau đó, sau khi sách đã đóng cửa trong năm.

Tham gia kiểm toán có những ai ?

Hợp đồng kiểm toán là sự sắp xếp mà kiểm toán viên có với khách hàng để thực hiện kiểm toán hồ sơ kế toán và báo cáo tài chính của khách hàng . Thuật ngữ này thường áp dụng cho việc sắp xếp hợp đồng giữa hai bên chứ không phải là toàn bộ nhiệm vụ kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ thực hiện.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Để tạo sự tham gia, hai bên gặp nhau để thảo luận về các dịch vụ cần thiết của khách hàng. Các bên sau đó sẽ thống nhất về các dịch vụ được cung cấp cùng với giá cả và khoảng thời gian tiến hành kiểm toán. Thông tin này được ghi trong lá thư đính hôn, được chuẩn bị bởi kiểm toán viên và gửi cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý với các điều khoản của bức thư, một người được ủy quyền làm như vậy ký vào lá thư và trả lại cho kiểm toán viên một bản sao. Bằng cách đó, các bên chỉ ra rằng một cam kết kiểm toán đã được bắt đầu.
 
Thuật ngữ cũng có thể chỉ ra tất cả các công việc được thực hiện bởi một kiểm toán viên cho khách hàng theo các điều khoản của một lá thư đính hôn. Trong trường hợp này, cam kết kiểm toán bao gồm đầy đủ các thủ tục kiểm toán có thể được sử dụng, bao gồm việc kiểm tra các báo cáo tài chính của khách hàng và lập báo cáo kiểm toán .
 

Ủy ban Kiểm toán là gì?

 
Ủy ban kiểm toán là một bộ phận nhỏ của Hội đồng Quản trị của Công ty, chịu trách nhiệm giám sát các kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài. Tùy thuộc vào tình hình, ủy ban kiểm toán bao gồm ba đến năm giám đốc bên ngoài, với ít nhất một người đủ điều kiện làm chuyên gia tài chính. Ủy ban kiểm toán là một phần thiết yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ của một tổ chức, bởi vì các thành viên của Hội đồng Quản trị có thể thảo luận thẳng thắn với kiểm toán viên mà không có người quản lý nào có mặt. Vì tình trạng độc lập của nó, nên ủy ban kiểm toán có thể buộc ban quản lý phải tạo ra và tuân thủ một hệ thống kiểm soát tài chính hiệu quả.
 
Ủy ban kiểm toán yêu cầu phải có sự chấp thuận của các Sở Giao dịch chứng khoán, do đó, các đơn vị công khai muốn các chứng khoán của họ được giao dịch trên sàn trao đổi phải có một ủy ban kiểm toán đáp ứng các yêu cầu của việc trao đổi có liên quan.

Xem thêm: dịch vụ kiểm toán ở quảng ninh

Tham gia kiểm toán có những ai ? ; Ủy ban Kiểm toán là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn